Onze financieringen en projectontwikkeling dragen altijd bij aan de SDG’s en aan de Nederlandse economie.

Woman smiling and collecting flowers.

Invest International ondersteunt internationale projecten en activiteiten van bedrijven die bijdragen aan de Nederlandse economie, vooral projecten die een positieve impact hebben op mondiale uitdagingen in ontwikkelde, opkomende en ontwikkelingslanden. In alles wat we doen staat ‘Impact realiseren’ centraal. We zien financieel rendement als noodzakelijk middel om onze activiteiten ook op de lange termijn duurzaam uit te voeren. Het realiseren van impact gaat hand in hand met het beheersen van de ESG-risico's op het gebied gebied van milieu, maatschappij en governance.

Duurzaamheid in de kern

Invest International is een impact investeerder in Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen. Duurzaamheid vormt de kern van ons bedrijfsmodel en van onze bedrijfscultuur. Onze ‘impact-first’-aanpak komt tot uiting in alles wat we doen.

Wij zijn er om de kloof in het financiële ecosysteem te overbruggen. Dat doen we door projecten te identificeren en te realiseren die buiten de risicobereidheid van reguliere financiers vallen.

We doen er alles aan om met de projecten die wij financieren zoveel mogelijk positieve impact te maken en bij te dragen aan een betere wereld, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Nederlandse economie.

De Sustainability Policy van Invest International schetst de weg naar duurzaamheid zoals geïntegreerd in ons bedrijfsmodel, maar ook in onze interne organisatie en in de relaties met onze stakeholders.

Ga naar onze Sustainability Policy (Engelstalig)

Twee pijlers

We hebben bij wet twee specifieke opdrachten gekregen:

  • Oplossingen voor wereldwijde vraagstukken mogelijk maken en impact creëren op de Sustainable Development Goals (SDG’s).
  • Bijdragen aan de (toekomstige verdiencapaciteit van de) Nederlandse economie.


Vanuit onze strategie hebben we de keuze gemaakt dat onze ‘sweet spot for impact’ de plek is waar beide opdrachten samenvallen. Van hieruit volgt onze strategische positionering, die van ‘impact investeerder in Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen.’

Hoewel Nederland een klein land is, vormt het de 18e economie van de wereld. Het heeft een open economie die gedijt op innovatie en duurzame, internationale handel. Bedrijven die bijdragen aan de Nederlandse economie bieden veel in het brengen van slimme oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Ons doel is deze oplossingen te koesteren en de benodigde investeringen mogelijk te maken.

UN Sustainable Development Goals

Impact framework

Op basis van de twee pijlers die onze identiteit vormgeven en de duidelijke focus die we hebben, kiezen we voor twee primaire SDG’s: Waardig werk en economische groei (SDG 8) en Klimaatactie (SDG 13).

         

 

Vijf secundaire SDG’s

We onderschrijven alle SDG’s. Wel hebben we vijf secundaire SDG’s geselecteerd die goed passen bij onze strategie en de sectoren waar we ons op richten:

  • Geen honger (SDG 2).
  • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3).
  • Schoon water en sanitair (SDG 6).
  • Betaalbare en duurzame energie (SDG 7).
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12).
Meer over de UN SDG's

De komende jaren ontwikkelen we een integrale werkwijze om deze SDG’s in te zetten bij alles wat we doen. Van het meten van impact als onderdeel van onze besluitvorming voor investeringen tot hoe we rapporteren over onze prestaties aan externe stakeholders. Waar mogelijk maken we gebruik van beschikbare (internationale) standaarden en best practices.

Impact & ESG Policy

In het Impact & ESG-beleid (IESG) staan de richtlijnen van Invest International voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Met als doel: kaders vaststellen voor onze bijdrage aan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame ontwikkeling in de sectoren die we financieren.

Deze tijd vraagt – met hernieuwde urgentie – om actie van investeerders als het gaat om klimaatverandering. Ons ESG-beleid heeft duidelijke doelen en richtlijnen voor het actieplan dat leidt tot het waarmaken van onze missie: investeren in Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen.

De kern van deze strategie is onze focus op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN – het Impact & ESG-beleid is onze blauwdruk om ze te bereiken.

Klik hier om onze Impact & ESG Policy te lezen (Engelstalig)

ESG-principes

Het beleid is gebaseerd op de volgende ESG-principes:

1. Focus op het vergroten van positieve effecten en het vermijden, minimaliseren of verminderen van negatieve effecten (volgens het ‘doing no harm to doing good’ principe).

2. Het positief beïnvloeden van de ESG-prestaties van klanten en daarbij te streven naar volledige implementatie van internationale standaarden door continue verbeteringsstappen te stimuleren.

3. Toepassen van de principes van proportionaliteit en het prioriteren op de belangrijkste risico’s in wat van klanten wordt verwacht als het om ESG gaat.

Klik hier om onze List of Excluded Activities te lezen (Engelstalig)