Onze financieringen en projectontwikkeling dragen altijd bij aan de SDG’s en aan de Nederlandse economie.

Woman smiling and collecting flowers.

In alles wat we doen staat ‘Impact realiseren’ centraal. We zien financieel rendement als een noodzakelijk middel om onze activiteiten ook op de lange termijn duurzaam te kunnen uitvoeren.

Twee pijlers

We hebben bij wet twee specifieke opdrachten gekregen:

  • De eerste is oplossingen voor wereldwijde vraagstukken mogelijk maken en impact creëren op de Sustainable Development Goals (SDG’s).
  • De tweede is bijdragen aan de (toekomstige verdiencapaciteit van de) Nederlandse economie.


Vanuit onze strategie hebben we de keuze gemaakt dat onze ‘sweet spot for impact’ de plek is waar beide opdrachten samenvallen. Van hieruit volgt onze strategische positionering, die van ‘impact investeerder in Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen.’

Hoewel Nederland een klein land is, vormt het de 18e economie van de wereld. Het heeft een open economie die gedijt op innovatie en duurzame, internationale handel. Bedrijven die bijdragen aan de Nederlandse economie hebben veel te bieden in het brengen van slimme oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Het is ons doel deze oplossingen te koesteren en de benodigde investeringen mogelijk te maken.

UN Sustainable Development Goals

Impact framework

Op basis van de twee pijlers die onze identiteit vormgeven en de duidelijke focus die we hebben, kiezen we voor twee primaire SDG’s: Waardig werk en economische groei (SDG 8) en Klimaatactie (SDG 13).

         

 

Vijf secundaire SDG’s

Hoewel we alle SDG’s onderschrijven, hebben we vijf secundaire SDG’s geselecteerd die goed passen bij onze strategie en de sectoren waar we ons op richten:

  • Geen honger (SDG 2).
  • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3).
  • Schoon water en sanitair (SDG 6).
  • Betaalbare en duurzame energie (SDG 7).
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12).
Meer over de UN SDG's

De komende jaren ontwikkelen we een integrale werkwijze om deze SDG’s in te zetten bij alles wat we doen. Van het meten van impact als onderdeel van onze besluitvorming voor investeringen tot hoe we rapporteren over onze prestaties aan externe stakeholders. Waar mogelijk maken we gebruik van beschikbare (internationale) standaarden en best practices.