Disclaimer

Deze website biedt algemene informatie over de producten en diensten van Invest International B.V. (KvK: 83517626) en haar dochtervennootschappen Invest International Public Programmes B.V. (KvK: 83526617), Invest International Development B.V. (KvK: 83526773) en Invest International Capital B.V. (KvK: 83526471) (hierna gezamenlijk aangeduid als “Invest International’’). De informatie op deze website wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Die websites worden door ons of onze gebruikers te goeder trouw en voor informatieve doeleinden geselecteerd. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Invest International en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan.