Bezwaar

Als u het niet eens bent met een beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van de beslissing digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum op de beslissing, is de datum van verzending.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via legal@investinternational.nl.

Als u liever schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar:

Invest International Public Programmes B.V.
ter attentie van afdeling Juridische Zaken
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV
De Haag

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval het referentienummer en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.