Dutch Good Growth Fund (DGGF)

People discussing working schedule.

Door te ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten leveren ondernemers een bijdrage aan de economische en sociale vooruitgang in deze landen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken moedigt deze investeringen aan en biedt financieringsregelingen via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Afhankelijk van je specifieke financieringsbehoefte biedt DGGF verschillende mogelijkheden.

1. Voor Nederlandse bedrijven die willen investeren

Wil jij investeren in een van de DGGF landen, maar slaag je er niet in de financiering via je bank rond te krijgen? Bij Invest International kun je een aanvraag indienen voor een investering van maximaal €15 miljoen. DGGF is aanvullend op private investeringen door middel van garanties en directe financiering met een terugbetaalverplichting zoals een lening.

DGGF Landenlijst

Door te ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten leveren ondernemers een bijdrage aan de economische en sociale vooruitgang in deze landen. Het Dutch Good Growth Fund is beschikbaar voor de landen op de DGGF Landenlijst

Bekijk DGGF Landenlijst

Lijkt DGGF interessant voor jou?

Vul de checklist in en je weet snel wat DGGF voor jou kan betekenen.

Checklist

2. Voor Nederlandse bedrijven die willen exporteren

Wil jij kapitaalgoederen exporteren naar een of meer DGGF landen? Invest International en/of Atradius Dutch State Business kunnen je mogelijk helpen. Met het volgende:

Exporteurs kapitaalgoederen

DGGF biedt exportkredietverzekeringen en exportfinanciering voor exporteurs van kapitaalgoederen. Je kunt transacties tot € 30 miljoen verzekeren bij het DGGF om de fabricagekosten en betalingsrisico’s bij export van kapitaalgoederen te dekken. Je kunt deze verzekering afsluiten bij Atradius Dutch State Business.

Ook kun je in aanmerking komen voor maximaal € 5 miljoen leverancierskrediet aan klanten in een van de DGGF-landen. Dit is een optie als je bank geen financiële ondersteuning geeft bij een exporttransactie.

Exporteurs consumenten- of andere goederen

Exporteer je (consumenten)goederen naar ontwikkelingslanden of opkomende markten? Wil je je bedrijf uitbreiden, maar krijg je geen financiering van je bank? DGGF ondersteunt Nederlandse exportbedrijven met garanties en leningen tot maximaal € 15 miljoen.

Financiering om goederen lokale afnemers te exporteren is mogelijk via DGGF.

Lijkt DGGF interessant voor jouw export?

Vul de checklist in en je weet snel wat DGGF voor jou kan betekenen.

Checklist
Construction workers.

3. Voor Nederlandse bedrijven die willen importeren

Importeer je goederen uit een ontwikkelingsland of opkomende markt? Wil je uitbreiden, maar krijg je geen financiering van een bank? DGGF ondersteunt import door Nederlandse ondernemers met garanties en leningen tot maximaal € 15 miljoen.

Je kunt een lening krijgen voor de aankoop van goederen bij je lokale leverancier. Onder bepaalde voorwaarden kun je ook financiering krijgen om je lokale leverancier in een DGGF-land te helpen groeien.

Is DGGF interessant voor jouw bedrijf?

Vul de checklist in en je weet snel wat DGGF voor jou kan betekenen.

Checklist