Dutch Good Growth Fund (DGGF)

People discussing working schedule.

Door te ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten leveren ondernemers een bijdrage aan de economische en sociale vooruitgang in deze landen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken moedigt deze investeringen aan en biedt vriendelijke financieringsregelingen via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Afhankelijk van je specifieke financieringsbehoefte biedt DGGF verschillende mogelijkheden.

1. Voor Nederlandse bedrijven die willen investeren

Wil jij investeren in een van de DGGF landen, maar slaag je er niet in de financiering via je bank rond te krijgen? Bij Invest International kun je een aanvraag indienen voor een investering van maximaal €15 miljoen. DGGF is aanvullend op private investeringen door middel van garanties en directe financiering met een terugbetaalverplichting zoals een lening of aandeleninvesteringen in projecten.

DGGF Landenlijst

Door te ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten leveren ondernemers een bijdrage aan de economische en sociale vooruitgang in deze landen. Het Dutch Good Growth Fund is beschikbaar voor de landen op de DGGF Landenlijst

Bekijk DGGF Landenlijst

Lijkt DGGF interessant voor jou?

Vul de checklist in en je weet snel wat DGGF voor jou kan betekenen.

Checklist

2. Voor Nederlandse bedrijven die willen exporteren

Wil jij kapitaalgoederen exporteren naar een of meer DGGF landen? Invest International en/of Atradius Dutch State Business kunnen je mogelijk helpen. Met het volgende:

Exporteurs kapitaalgoederen

DGGF biedt exportkredietverzekeringen en exportfinanciering voor exporteurs van kapitaalgoederen. Je kunt transacties tot € 30 miljoen verzekeren bij het DGGF om de fabricagekosten en betalingsrisico’s bij export van kapitaalgoederen te dekken. Je kunt deze verzekering afsluiten bij Atradius Dutch State Business.

Ook kun je in aanmerking komen voor maximaal € 5 miljoen leverancierskrediet aan klanten in een van de DGGF-landen. Dit is een optie als je bank geen financiële ondersteuning geeft bij een exporttransactie.

Exporteurs consumenten- of andere goederen

Exporteer je (consumenten)goederen naar ontwikkelingslanden of opkomende markten? Wil je je bedrijf uitbreiden, maar krijg je geen financiering van je bank? DGGF ondersteunt Nederlandse exportbedrijven met garanties en leningen tot maximaal € 15 miljoen.

Financiering om goederen lokale afnemers te exporteren is mogelijk via DGGF.

Lijkt DGGF interessant voor jouw export?

Vul de checklist in en je weet snel wat DGGF voor jou kan betekenen.

Checklist
Construction workers.

3. Voor Nederlandse bedrijven die willen importeren

Importeer je goederen uit een ontwikkelingsland of opkomende markt? Wil je uitbreiden, maar krijg je geen financiering van een bank? DGGF ondersteunt import door Nederlandse ondernemers met garanties en leningen tot maximaal € 15 miljoen.

Je kunt een lening krijgen voor de aankoop van goederen bij je lokale leverancier. Onder bepaalde voorwaarden kun je ook financiering krijgen om je lokale leverancier in een DGGF-land te helpen groeien.

4. Financiering van lokale mkb-bedrijven

Voor lokale ondernemers is het vaak lastig om aan de benodigde financiering te komen. Dit betekent dat het moeilijk is om te groeien. Deze groep wordt het ontbrekende midden genoemd. Deze bedrijven zijn microfinanciering ontgroeid, maar hebben nog geen toegang tot reguliere financiële dienstverlening.

DGGF wil de financieringsmogelijkheden voor deze zogenaamde ‘missing middle’ vergroten. Niet door direct te investeren in het lokale mkb, dat is veel te moeilijk. Om de toegang van het lokale mkb tot financiering te vergroten, investeert het DGGF in fondsen, die op hun beurt investeren in bedrijven in de DGGF-landen. Het DGGF vergroot zijn impact door te investeren in intermediaire fondsen die het lokale mkb beter kunnen bereiken.

Dit onderdeel van het DGGF is een ‘fund of funds’: het bouwt een portefeuille op van intermediaire fondsen die een katalysator zijn voor lokale economische groei.

Financiële sector versterken

Een betere toegang tot financiering stelt het lokale mkb in staat om te groeien en versterkt de financiële sector in lage- en middeninkomenslanden. Het DGGF heeft specifieke doelen voor intermediaire fondsen die investeren in jonge of vrouwelijke ondernemers en ondernemers in fragiele staten.

Financieren van lokaal mkb via DGGF.nl

Is DGGF interessant voor jouw investering in lokaal mkb?

Vul de checklist in en je weet snel wat DGGF voor jou kan betekenen.

Checklist