Feedlot cows South Africa

Van koemest naar grondstof voor biogas: ontwikkelingskapitaal voor Colsen International

februari 02, 2022

Invest International heeft een overeenkomst ondertekend voor ontwikkelingskapitaal voor Colsen International. Bestemd voor een haalbaarheidsstudie voor de toepassing van de technologie van het bedrijf om koemest te verwerken als grondstof voor biogas, bio meststof en CO2. De investering is een stap richting een volwaardige fabriek waar de technologie wordt toegepast. Het project wordt uitgevoerd samen met dochteronderneming Aquest Colsen in Zuid-Afrika.

Deze overeenkomst sluit aan bij het eerdere project dat Invest International startte met de Nederlandse mkb-onderneming, waar kippenmest wordt gebruikt voor de productie van biogas en aanverwante producten.

Biogasopbrengst

Invest International financiert deze haalbaarheidsfase waarin de biogasopbrengst wordt vastgesteld op basis van een pilot om het financiële model voor een volwaardige fabriek te voltooien. Bovendien zullen tijdens de haalbaarheidsfase de kosten voor de fabriek verder worden uitgewerkt, afnameovereenkomsten worden gesloten en autorisaties en licenties worden onderzocht. Daarbij staat een proef om enkele vrachtwagens om te bouwen en te laten rijden op het geproduceerde biogas op stapel.

De duur van de haalbaarheidsstudie is ongeveer 12 tot 18 maanden. Daarna zal zo’n 6 tot 12 maanden worden besteed om tot de financiering en investering af te ronden als de uitkomst van de haalbaarheidsstudie de businesscase voor de investering daarin ondersteunt.

De impact van dit Colsen project:

  • Bij het uitstrooien van de mest op het land als meststof komen grote hoeveelheden methaan en CO2 vrij, wat met de technologie van Colsens vermeden wordt.
  • Het project draagt niet alleen bij aan SDG13 (Klimaatactie), maar zal ook een positieve invloed hebben op SDG8 (Waardig werk & inkomen), aangezien werkgelegenheid zal worden gegenereerd met de exploitatie van de fabriek.
  • Tot slot draagt het bij aan SDG7 (Betaalbare & duurzame energie) door de levering van bio-energie en SDG9 (Industrie, innovatie & infrastructuur) om een nieuwe manier van energieopwekking in Zuid-Afrika te introduceren.
Lees meer over onze visie op impact
Two people discussing at a Colsen biogas installation

De haalbaarheidsstudie focust op de toepassing van de technologie van het bedrijf om koemest te verwerken als grondstof voor biogas, bio meststof en CO2. De investering is een stap richting een volwaardige fabriek waar de technologie wordt toegepast. Foto: © Klaske Kuperus.

“Met dit ontwikkelingskapitaal kunnen we onze leidende positie op het gebied van ecologische duurzaamheid uitbouwen.”

Jurgen Brekelmans

Directeur Colsen Group

Ecologische duurzaamheid

Jurgen Brekelmans, directeur van de Colsen Group: “We weten dat de winstgevende groei van ons bedrijf afhangt van de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van onze klanten over de hele wereld. Onze technologie integreert die drie waarden. Met deze overeenkomst voor ontwikkelingskapitaal, gefinancierd door Invest International, zijn we in staat om ons tweede project in Zuid-Afrika in de landbouwsector te ontwikkelen en kunnen we onze leidende positie op het gebied van ecologische duurzaamheid uitbouwen.”

Nederlandse mkb-onderneming Colsen

Colsen is een innovatief familiebedrijf en een internationale expert met meer dan 30 jaar expertise op het gebied van water, milieu en duurzame energie. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en dochterondernemingen in Italië, Spanje en Zuid-Afrika.

Lees meer over dit innovatieve familiebedrijf

Gerelateerd nieuws