Bijdragen Nederlandse mkb aan SDGs

Karmijn Kapitaal Fund III sluit goed aan bij de opdracht die Invest International bij wet heeft gekregen: het vergroten van de internationale kansen van het Nederlandse mkb en bijdragen aan de Sustainable Development Goals. In dit geval SDG 8 (Waardig werk en economische groei) en SDG 5 (Gendergelijkheid). Het Amsterdamse investeringsfonds participeert in bedrijven met een divers managementteam en waar inclusiviteit hoog op de agenda staat.

Lees meer over onze visie op impact

Private equity financiering

In totaal investeert Invest International 15 miljoen euro voor private equity financiering in Karmijn Kapitaal Fund III. Karmijn committeert zich om een significant deel hiervan te investeren in mkb-bedrijven die internationaal zaken willen doen in opkomende markten met een groeiende vraag en gunstige vooruitzichten.

“Investeringsfonds Karmijn Kapitaal participeert in Nederlandse mkb-ondernemingen met een divers managementteam.”

Karmijn Kapitaal

Karmijn Kapitaal is een investeringsfonds dat participeert in Nederlandse mkb-ondernemingen met een divers managementteam. Karmijns aanpak is gericht op continuïteit van de bedrijven waarin zij investeert. Het fonds is van mening dat daarvoor niet alleen de traditionele economische factoren van belang zijn, en daarom richt het zich daarnaast actief op zachtere waarden als medewerkerstevredenheid, creativiteit en goede persoonlijke relaties.

Inclusiviteit en diversiteit

De oprichters van Karmijn dragen hun gedachtengoed actief uit. De toegevoegde waarde ervan wordt inmiddels breed onderkend en krijgt regelmatig navolging van nieuwe fondsen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de oprichting van level20 Nederland door Cilian Jansen Verplanke, de verkiezing van Hadewych Cels in de Future 40 Diversity en Inclusion Leaders in maart 2021 en de verkiezing van Désirée van Boxtel in de Inclusive 30, van leiders die het verschil maken in inclusiviteit en diversiteit.

Op de foto staan de oprichters van Karmijn Kapitaal, v.l.n.r.: Désirée van Boxtel, Hadewych Cels en Cilian Jansen Verplanke.

Lees meer over Karmijn Kapitaal