Bridging the Gap

We overbruggen een kloof tussen traditionele grootbanken en ondernemers die financiering zoeken voor internationale activiteiten. Met onze projectontwikkelactiviteiten en financieringsoplossingen bouwen we een brug tussen de verzekeringsactiviteiten van exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business en de dienstverlening van overheidsagentschap RVO. We slaan de brug tussen de vraag van overheden in opkomende markten of ontwikkelingslanden en groene innovatieve oplossingen, waar Nederland sterk in.

Inspelen op de behoeften van ondernemers en overheden

Als financier die namens de Nederlandse overheid opereert, spelen we in op de kapitaalbehoefte van Nederlandse en/of aan Nederland gelieerde bedrijven die actief zijn over de grens. Wij bieden hen financieringsoplossingen die hun internationale ambities mogelijk maken en een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG). Daarnaast ondersteunen we overheden in ontwikkelingslanden die zoeken naar infrastructuuroplossingen en dragen we bij aan grote internationale vraagstukken, zoals de energietransitie.

Er is een markt voor ons aanbod

Het eerste jaar heeft geleerd dat de behoefte aan internationale financiering groot is. We zijn opgericht om samen met andere partijen meer impactvolle projecten gefinancierd te krijgen; voornamelijk voor het mkb. Zo voorkomen we dat ondernemers met goede businessplannen tussen wal en schip vallen bij het vinden van de juiste financiering.

Het eerste jaar in vogelvlucht

Onze organisatie is gevormd vanuit de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) en FMO (de Nederlandse ontwikkelingsbank). Met deze basis konden we een vliegende start maken en aandacht besteden aan een overzichtelijk aanbod van bestaande overheidsregelingen en producten; om zo hét loket te worden voor ondernemers op zoek naar financiering voor hun internationale activiteiten. Er is veel geïnvesteerd in het opzetten van een klant- en oplossingsgerichte organisatie waarin het project of de ondernemer altijd centraal staat. Terugkijkend heeft de organisatie in 2022 financieel boven verwachting gepresteerd:

  • Er is €257 miljoen geïnvesteerd vanuit het eigen investeringskapitaal, hiermee komt het totale portfolio op €274 miljoen.
  • Er is €127 miljoen gecommitteerd aan infrastructuurprojecten in opkomende markten, hiermee komt het totale gecommitteerde portfolio op €875 miljoen.
  • Er ging €38 miljoen naar projecten van Nederlandse startups en mkb’ers die actief zijn in het buitenland waarmee deze totale portefeuille nu €211 miljoen is. We hebben 140 mkb-bedrijven geholpen.

Organisatorische groei

We hebben het afgelopen jaar veel energie gestoken in de opbouw van de organisatie. Het bedrijf is gegroeid van 75 medewerkers bij de start in oktober 2021 naar 131 medewerkers eind 2022. Dit is een solide basis voor een toekomstbestendige organisatie.

Gecreëerde impact

Invest International focust met haar activiteiten op SDG 8 (Waardig werk en economische groei) en SDG 13 (Klimaatactie) waarbij we de ambitie hebben om twee-derde van de portefeuille bij te laten dragen aan deze SDG’s. Het afgelopen jaar stond in het teken van het meetbaar maken van onze impact. Zo hebben we het aantal banen dat door gerealiseerde projecten is gecreëerd, kunnen meten. Dat waren in totaal 12.979 directe en 14.665 indirecte banen, waarvan 50,1 procent ingevuld door vrouwen. De komende tijd gaan we aan de slag met het verder verbeteren van deze meting zodat we hier meer sturing aan kunnen gegeven.

an infographic of the key figures in our portfolio

Gerealiseerde financieringen en projecten

Financieringsfaciliteit voor kleine exporttransacties

In 2022 zijn er 74 nieuwe projecten en financieringen gestart. In het jaarverslag komen er verschillende aan bod. Zoals de financieringsfaciliteit die kleine exporttransacties vanaf €100.000 mogelijk maakt. Deze faciliteit is samen met Atradius Dutch State Business en vermogensbeheerder OHV vormgegeven. Sinds de lancering in november 2022 zijn vier transacties afgesloten in 2022 en inmiddels zijn dit er eenentwintig. Dit maakt duidelijk dat de faciliteit voldoet aan een vraag in de markt.

Lees meer over de financieringsfaciliteit voor de MKBs

Productie en agrifood

Een voorbeeld van een transactie waarin onze twee focussectoren ‘Manufacturing’ en ‘Agri-food’ samenkomen, is de financiering van Naylor Nutrition. Invest International heeft de export van een hightech machine gefinancierd van het Nederlandse bedrijf Colubris die het restafval van groene kool omzet naar duurzame proteïne voor de vlees vervangende industrie. Ook hebben we het Nederlandse agrarische mkb-bedrijf Bontrup geholpen dat actief is in Oekraïne. Met hulp van overheidsfondsen die wij beheren, heeft dit bedrijf extra graansilocapaciteit kunnen realiseren. Een waardevolle transactie die vanwege de oorlog en uitdagende omstandigheden niet door traditionele financiers kon worden uitgevoerd.

>> Lees meer over de financiering van Naylor Nutrition

>> Lees meer over Bontrup in oekraïne

Water & Infrastructure

In de sector ‘Water & infrastructure’ hebben we samen met partner Atradius Dutch State Business de bouw van vijf bruggen in Guinee ontwikkeld en gefinancierd. Met dit ontwikkelingsproject is de bereikbaarheid van en naar stadswijken in Guinee vergroot en de kwaliteit van leven voor de inwoners verbeterd. Door de samenwerking tussen de Nederlandse en Guinese overheid en een combinatie van onze publieke en private financiering kwam dit project tot stand.

Lees meer over het vijfbruggenproject

Energie

Binnen de sector ‘Energy’ is groene waterstof een van de belangrijke thema’s. Het afgelopen jaar hebben we onder andere Proton Ventures gefinancierd voor de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van groene ammoniak. Groene ammoniak is essentieel voor de productie van groene waterstof. Ook hebben we een fonds opgezet voor het financieren van de productie van groene waterstof in lage- en middeninkomenslanden. Het eerste concrete resultaat is het ‘SDG Namibia One Fund’. Dit fonds helpt de overheid van Namibië om op een sociaal en economisch verantwoorde en duurzame manier te investeren in de lokale productie en de export van groene waterstof.

>> Lees meer over Proton Ventures 
>> Lees meer over het SDG Namibia One Fund

Financiering van grote ondernemingen

Naast het mkb weten ook de grotere bedrijven Invest International te vinden voor hun financieringsbehoefte. Wanneer deze bedrijven een draai willen maken naar een groenere bedrijfsvoering of bezig zijn met interessante innovaties, kunnen wij deze bedrijven helpen, mits we aanvullend zijn aan andere marktpartijen. Bijvoorbeeld Damen Shipyards die met ons aangeboden werkkapitaal in staat is om de ontwikkeling en productie van hybride en elektrische werkboten te voorfinancieren.

Lees meer over Damen en hun vloot

Lees en download onze jaarverslagen

Wilt u meer lezen? Hieronder vindt u de link naaar het complete jaarverslag én de jaarverslagen over de projectontwikkelingsfaciliteiten die wij namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken beheren:

Vragen? Neem contact op

Jacob van Gent Company Secretary & Head of Public Affairs
+31 (0)6 513 76 999
Stuur e-mail