Vraag naar exportfinanciering groot

De extra storting in het speciale mkb exportfonds is gedaan omdat de vraag van ondernemers nog groter is dan voorzien. Er liggen honderden aanvragen van Nederlandse ondernemers die willen exporteren, maar geen financiering kunnen krijgen voor hun exporttransactie.

De faciliteit voor exportfinanciering die Invest International sinds vorig jaar uitvoert samen met OHV Vermogensbeheer en Atradius Dutch Sate Business, is bedoeld voor kapitaalgoederen zoals machines, apparaten en transportmiddelen. Het zorgt ervoor dat het financieringsgat wordt gedicht en bedrijven toch financiering kunnen vinden voor kleine exporttransacties vanaf € 100.000 euro tot ongeveer € 5 miljoen die voor de reguliere financiers niet rendabel meer zijn.

67 procent Nederlandse export van mkb

Joost Oorthuizen, CEO van Invest International: “Het is goed dat Nederlandse mkb’ers ons weten te vinden. De internationale handel verstevigt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Zeker 67 procent van de Nederlandse export is van het mkb afkomstig. Voorheen konden Nederlandse mkb-bedrijven vaak zakendoen met eigen Nederlandse banken. Maar dat is veel lastiger geworden. Een krimpend internationaal kantorennetwerk en steeds strengere eisen maakt het voor deze banken moeilijk om de vaak kleinere export transactie van mkb-bedrijven te financieren. Dit is een vraagstuk dat door de overheid en financiële sector steeds meer wordt gezien. We werken er zelf en samen met andere partijen aan in het kader van het convenant mkb-financiering om dit belangrijke vraagstuk op te lossen, om zo het mkb financieringsklimaat weer in de voorhoede van Europa te krijgen. Wij dragen als Invest International bij aan het oplossen van financiering van de buitenlandactiviteiten van het mkb, zowel bij export als investeringen en werken daarmee aan de verbetering van de concurrentiepositie van Nederland.”

Nederlandse ondernemers helpen slagen in het buitenland

Geoffrey van Leeuwen, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “Nederland is een van de meest innovatieve landen ter wereld en dat hebben we voor een heel groot deel te danken aan de kracht van ons mkb. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen in de wereld, zoals klimaatverandering. Daar liggen zeker kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, die kunnen helpen bij een oplossing. Dat is meteen de kern van mijn beleid: Nederlandse ondernemers helpen slagen in het buitenland. Want hulp en handel versterken elkaar. We weten dat het voor mkb-ondernemers soms lastig is om internationale projecten gefinancierd te krijgen. Daarom juich ik het toe dat er opnieuw extra geld beschikbaar wordt gesteld door Invest International, OHV en Atradius. Daarmee kunnen nog meer Nederlandse ondernemers gaan investeren in ontwikkelingslanden.”

Foto’s: © Wilmar Dik Photography.

Chairman Jacco Vonhof of MKB-Nederland: “Ik ben blij met de verruimde mogelijkheden die Invest International het exporterende mkb biedt. Nederland is een van de meest open economieën ter wereld. We verdienen een derde van onze nationale boterham over de grens en het mkb neemt daarvan – met meer dan 120.000 exporterende bedrijven – een groot deel voor zijn rekening. Goede exportfinanciering is voor al die ondernemers cruciaal, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt en de kosten vaak relatief hoog. Net als mkb-financiering in het algemeen zit het grootste probleem bij kleine kredieten, tot maximaal 1 miljoen euro. Het is dus ontzettend goed dat Invest International in dat gat stapt en het budget van de betreffende regeling fors verhoogt.”

Goed voor ondernemers en hun klanten

De financieringsoplossing voor export die Invest International vorig jaar samen met partners OHV en Atradius Dutch State Business lanceerde, dicht duidelijk het gat in de markt voor kleinere transacties van kapitaalgoederen. Door de handen ineen te slaan met OHV die de transacties uitvoert en Atradius Dutch State Business dat zorgt voor de kredietverzekering, staat er een innovatieve en efficiënte constructie waarvan bedrijven en hun klanten profiteren.

Read more on export finance for SMEs

Mkb-export en investeringsleningen

Invest International biedt een breed palet aan financieringsoplossingen voor internationale activiteiten van het mkb aanvullend aan de markt. Naast exportfinanciering zijn er financieringsoplossingen zoals investeringsleningen voor buitenlandse investeringen van startende en gevestigde mkb-ondernemingen.

Meer weten over exportfinanciering voor kleine bedragen? Neem contact op.

Mail ons Startup & SME Team Stuur e-mail