Breder ontwikkelingspakket

De bijdrage van 200.000 euro is onderdeel van een ontwikkelingspakket van in totaal 1,5 miljoen euro waarin ook het Nederlands Fonds voor Klimaat en Ontwikkeling (DFCD) participeert. De investering wordt gebruikt voor vroege-fase projectontwikkelingsactiviteiten, een haalbaarheidsstudie en een opschalingsstrategie voor het opwekken van groene energie uit rijststro in India.

Lees meer over wat wij doen

Verbranden van rijststro

Rijststro is een afvalproduct van de rijstoogst. In veel rijstproducerende landen is de geproduceerde hoeveelheid rijststro vaak zelfs groter dan de rijstproductie zelf. Het gebruik van rijststro wordt als oneconomisch beschouwd en wordt daarom verbrand. Deze traditionele verbranding draagt in hoge mate bij aan luchtvervuiling en smog in India, een land waar in 2019 meer dan 1,67 miljoen mensen stierven door luchtvervuiling.

Waardevol afval met enorm potentieel

Maar, rijststro is een zeer waardevol afvalproduct dat met de biomassatechnologie van HKG kan worden gerecycled tot groene energie en biomest.

“Door de technologie op te schalen en biomassacentrales in India te openen, dragen we bij aan vermindering van CO2-uitstoot en dus schonere lucht en genereren we extra inkomsten voor rijstboeren in India. We kunnen zoveel waarde uit het afval halen dat we boeren kunnen betalen om hun afval te recyclen. Een win-winsituatie op weg naar een duurzamere toekomst”, stelt Mike van den Hof, Managing Partner van Humankind Group.

“Door de technologie op te schalen en biomassacentrales in India te openen, dragen we bij aan vermindering van CO2-uitstoot en dus schonere lucht.”

Mike van den Hof

Managing Partner Humankind Group

Impact maken

Het project zal een aanzienlijke impact hebben op het milieu, gezondheids- en sociale factoren en de economie. Het is een Klimaatactie (SDG 13) en draagt bij aan Waardig werk en economische groei (SDG 8).

“Het produceren van biogas uit afval is niet nieuw, maar uit rijststro wel. Deze technologie heeft een enorm potentieel. Het kan de manier waarop rijstboeren in India werken veranderen en hen nieuwe kansen geven. Naast het verbeteren van het leven van Indiase boeren. Een vrij uniek landbouwproject”, zegt Femke Bos, Director Business Development, Strategy & IESG bij Invest International.

Lees meer over onze visie op impact

Opening eerste fabriek in 2022

Wanneer de projectontwikkelingsfase is afgerond, zal begin 2022 worden besloten over de benodigde investeringen. Als alles volgens plan verloopt, moet aan het einde van het volgend jaar de eerste fabriek in India operationeel zijn.

Men in white shirts talking in India.

De traditionele verbranding van rijsstro draagt in hoge mate bij aan luchtvervuiling en smog in India, een land waar in 2019 meer dan 1,67 miljoen mensen stierven door luchtvervuiling.

Over Humankind Group

Humankind Group is een business incubator en – accelerator, naast investeringsbedrijf dat zich richt op het creëren van innovatieve, zeer schaalbare en commercieel levensvatbare bedrijven en ecosystemen die mensenlevens en de planeet verbeteren. Naast een substantiële basis in Nederland, zal HKG ook Nederlandse technologie gebruiken voor de eerste fabriek, zoals het Adverio-ontwerp voor de anaerobe vergistingsfaciliteit, Pentair- technologie en E3-projectmanagement.