Groene waterstof is de oplossing

Andrew Johnstone, CEO Climate Fund Managers: “We staan op het punt de strijd tegen klimaatverandering te verliezen. Wij geloven dat groene waterstof de oplossing is.”

Namibië heeft uitstekende omstandigheden voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie waarmee de productiekosten van groene waterstof kunnen worden verlaagd. Om dit potentieel optimaal te benutten, heeft de Namibische regering hoge ambities op het gebied van de bouw van grootschalige zonne- en windmolenparken en de productie van groene energiedragers en grondstoffen.

Daarom heeft de Namibische regering Climate Fund Managers en Invest International de opdracht gegeven een speciaal fonds op te zetten dat de financiering van waterstof in Namibië namens de overheid kanaliseert.

Namibia One Fund: hoe het werkt

“We gebruiken een gemengde financieringsstructuur om zowel publiek als privaat kapitaal aan te trekken en vervolgens te investeren in de implementatie van groene waterstofprojecten in Namibië”, zegt Andrew Johnstone. “Dit geeft ontwikkelaars uit de private sector toegang tot kapitaal vanaf een vroeg stadium van ontwikkeling, gedurende de bouw tot aan de exploitatie.”

40 miljoen euro

Invest International zal optreden als ankerinvesteerder in het ‘SDG Namibia One Fund’ en verstrekt een subsidie van 40 miljoen euro om de eerste projecten binnen fonds te financieren. De bedoeling is dat andere investeerders dit voorbeeld volgen en zullen bijdragen aan het fonds met als doel een omvang van 1 miljard euro te realiseren.

Sleutelrol voor de Namibische regering

Joost Oorthuizen, CEO Invest International: “Met dit fonds willen we de Namibische regering in staat stellen zelf aan het stuur te gaan zitten. Het zal de overheid helpen de sleutelrol te pakken en strategische beslissingen te nemen over investeringen in projecten die de lokale groene transitie versterken. Met als doel: bijdragen aan de ontwikkeling van het land, zowel op economisch gebied en bij het creëren van banen als bij het lokaal gebruik van groene waterstof.”

Climate Fund Managers 

Climate Fund Managers (CFM) is een investeringsmanager die zich met trots inzet tegen klimaatverandering in de gebieden die het meest getroffen worden door de gevolgen ervan. CFM gebruikt gemengde financieringsstructuren om publiek en privaat kapitaal aan te trekken voor investeringen in ‘hoge impact sectoren’ in opkomende economieën. En, gelooft in een wereld waarin duurzaam investeren en winstgevendheid samengaan. Als investeringsmanager bieden zij financieringsoplossingen voor infrastructuurontwikkelaars op het gebied van hernieuwbare energie, waterzuivering en oceanen. De fondsstructuren voorzien in investeringen gedurende de hele levenscyclus van het project (ontwikkeling, bouw en operatie).

Lees meer over Climate Fund Managers

Environmental Investment Fund of Namibia

Het Environmental Investment Fund of Namibia (EIF) is een fonds opgericht door het parlement van Namibië met als algemeen doel steun te verlenen aan personen, projecten en gemeenschappen die zorgen voor een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het EIF bouwt aan een duurzaam fonds dat diverse nieuwe en bestaande initiatieven in het land ondersteunt. Daarbij creëren zij partnerschappen met NGO’s, de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zo zorgen zij ervoor dat de projecten goed gepositioneerd zijn in het sociaaleconomische/milieu-domein als het om ontwikkeling gaat en is draagvlak bij lokale en internationale belanghebbenden gegarandeerd.

Lees meer over EIF