Lara Muller, Director Public Sector bij Invest International: “De kust bij Abidjan wordt ernstig bedreigd. Alleen al tussen 2008-2011 is daar tien meter kust weggeslagen. Het grootste vliegveld, de haven van Abidjan en een groot industriegebied komen in gevaar als hier geen oplossing voor komt, met alle economische gevolgen van dien. Dit terwijl Ivoorkust een van de snelstgroeiende economieën van Afrika is. Zo doet Ivoorkust al veel zaken met ons land; Nederland is de grootste importeur van goederen uit Ivoorkust. De kustkarakteristieken bieden bij uitstek grote kansen voor Nederlandse bedrijven. Zij kunnen Ivoorkust daadwerkelijk helpen met het robuuster maken van de kustbescherming.”

“Een eerste stap is daarbij om een haalbaarheidsstudie op te starten, deze zet Ivoorkust samen op met de Wereldbank en Invest International. Een jaar later zal dit moeten leiden tot een aanbesteding om de werkzaamheden uit te voeren. Nederlandse  bedrijven worden vanwege hun expertise nadrukkelijk uitgenodigd om met een voorstel te komen.”

Handel, investeringen en hulp

Minister Schreinemacher: “De overeenkomst met Ivoorkust is een mooi voorbeeld van hoe de Nederlandse overheid handel, investeringen en hulp bij elkaar brengt. Ik ben blij om tijdens mijn bezoek concreet resultaat te zien van hoe de kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven worden ingezet om bij te dragen aan de ontwikkeling van andere landen.”

Foto: minister Liesje Schreinemacher met de Ivoriaanse minister van Financiën Adama Coulibaly na het ondertekenen van de transactie.

Financieringspakket van 300 miljoen euro

“Deze transactie is onderdeel van een groter financieringspakket van 300 miljoen euro die de Nederlandse overheid en Invest International beschikbaar hebben gesteld aan Ivoorkust. Binnen dit pakket worden de komende jaren verschillende projecten uitgevoerd waarbij Nederlandse kennis en kunde ingezet kunnen worden. Het gaat naast kustversterking om de ontwikkeling van de haven van San Pedro waar Ballast Nedam International Projects de voorstudie heeft gefinancierd, het schoonmaken en herstellen van de baaien van San Pedro en Abidjan en herbebossing, maar ook Nederlandse kennis op het gebied van het managen van watervoorzieningen en weerwaarschuwingen. Ons team werkt hier intensief aan”, aldus Lara Muller.

Lees meer over de samenwerking met Ivoorkust

Meer weten? Neem contact met ons op.

Jacob van Gent Director Corporate Affairs & Company Secretary
Stuur e-mail