Water & infra

De Nederlandse water- en infrastructuursector staat in de wereld bekend om haar excellente waterexpertise, hands-on mentaliteit, innovatieve technologie en capaciteiten voor het omgaan met de belangrijkste watervraagstukken.

Baanbrekende waterinnovaties staan centraal bij klimaatadaptatie, maar zijn ook van fundamenteel belang voor voedselzekerheid, biodiverse ecosystemen, leefbare steden en duurzame consumptie en -productie. Door de grote investeringen die nodig zijn financierbaar te maken willen we Nederlandse water- en infrastructuur innovaties toegankelijk maken voor de rest van de wereld.

 

 

Construction workers.

Omgaan met klimaatadaptatie

Deltatechnologieën en eco-engineering technieken zoals ‘building with nature’ maken oplossingen mogelijk die leiden tot een hogere weerbaarheid en het reduceren van het risico op watergerelateerde rampspoed. Innovaties in IoT, instrumenten voor modellering, data en software bieden engineeringoplossingen (baggeren, slimme dijken, sluizen en mangroveherstel) die de impact van water in kustgebieden, rivierbekken en stedelijke gebieden beter beheersbaar maken.

Voor de operationele inzet en het onderhoud van waterinfrastructuur kunnen geavanceerde data en modellering-instrumenten vroegtijdige waarschuwingssystemen ondersteunen die gemeenschappen en economieën beschermen tegen overstromingen.

“Het toepassen van natuurlijke oplossingen die het risico op overstromingen reduceren en bijdragen aan de biodiversiteit van eco-systemen zijn een goed voorbeeld van Nederlandse water innovatie.”

Watergebruik en afvalwatermanagement

Investeren in efficiënter watergebruik en afvalwatermanagement kan de druk op schaarse zoetwatersystemen verminderen. Tegelijkertijd kan de toegang tot betaalbaar en veilig water worden verbeterd. Innovatieve Nederlandse oplossingen zoals voor afvalwaterbehandeling, technologieën die de afvoer van vervuilende stoffen reduceren of effectieve grondwatertechnieken vinden al hun weg naar uiteenlopende bedrijven en sectoren in verschillende landen.

Of denk aan satellietdata voor bodemvochtigheid die precisielandbouw-technieken verbeteren en aan efficiënte irrigatie die de opbrengsten van landbouw optimaliseert met minder watergebruik en een betere beheersing van grondwatersystemen.

Privaat-publieke partnerships

Het financieren en ontwikkelen van projecten voor innovatieve oplossingen voor watervraagstukken omvat bijna altijd vormen van publiek-private samenwerking. We kunnen samenwerken met overheden via onze ontwikkelfondsen en tegelijkertijd private consortia bijeenbrengen die een voorstel kunnen doen voor een geïntegreerde aanpak en schaalbare oplossingen. Door middel van dit type partnerships maken we de grote investeringen die nodig zijn financierbaar.

Related cases