Duurzame productie

In Nederland is er een ecosysteem aan het ontstaan met een duidelijke focus op circulair produceren; materialen en producten creëren met maximale, functionele waarde, voor een zo lang mogelijke periode, met een minimaal gebruik van grondstoffen.

Parallel hieraan vraagt de snelstijgende hoeveelheid afval om innovaties. Nodig om de gevaren van inefficiënte afvalverwerking een halt toe te roepen en zo veilige, leefbare omgevingen te garanderen. Bedrijven die dergelijke innovatieve oplossingen willen exporteren of vergroten krijgen vaak te maken met omvangrijke investeringen die een moeilijk risicoprofiel hebben. Precies op dit vlak willen wij het verschil maken.

Men working in

Opnieuw nadenken over productie

In hun zoektocht naar meer duurzame productie passen veel bedrijven het ‘design out’ principe toe: afval en verspilling minimaliseren door processen en producten te ontwerpen die zo min mogelijk (schaarse) productiemiddelen gebruiken. Dat geldt voor zowel grondstoffen, energie als menselijke arbeid.

Aan de consumptiezijde van productie zorgen ‘nul-afval ontwerpen’ en nieuwe businessmodellen, gebaseerd op gebruik in plaats van bezit, voor minimale ecologische effecten gedurende de gehele productlevenscyclus. Een andere manier om de levenscyclus te verlengen is voorspelbaar onderhoud. Slim gebruik van data, IoT en algoritmen kan onderhoud, stilstaande productiecapaciteit en kosten reduceren.

“Bedrijven zijn volop innovatieve oplossingen aan het bedenken om waarde te herstellen in zowel productie als consumptieprocessen.”

Effectief afvalmanagement

In veel ontwikkelingslanden moet nog een berg werk worden verzet als het gaat om de negatieve aspecten van traditionele lineaire productie voordat de transitie naar duurzame en circulaire productie kan worden ingezet. Meest urgent is het vinden van innovatieve oplossingen voor alle gezondheids-, veiligheids- en ecologische uitdagingen die samenhangen met afval in snelgroeiende, stedelijke gebieden. Samenwerken met lokale gemeenschappen geeft mogelijkheden om gemeentelijk afval meer circulair te maken en/of te verbeteren, onder meer via inzameling, transport, scheiding en verwerking.

Private en publieke belangen met elkaar verbinden

Met onze publieke programma’s beschikken we over de middelen om afvalmanagementprojecten te financieren zodat publieke klanten echt impact kunnen realiseren. Voor bedrijven die Nederlandse oplossingen voor duurzame en circulaire productie internationaal willen opschalen bieden we investeringsvoorstellen, vaak samen met co-financiers die ook het belang van impact maken op de SDG’s onderschrijven.

Related cases