Gezondheidszorg

In veel landen ontbreekt nog een goed functionerend gezondheidszorgsysteem en substantiële investeringen zijn nodig om te garanderen dat iedereen toegang tot zorg krijgt.

Hoewel de meeste impact gecreëerd kan worden door te investeren in eerstelijnsfaciliteiten die behandelingen op het laagste niveau van de gezondheidszorgketen mogelijk maken, moedigen we ook de verschuiving van behandeling naar preventie en de groeiende inzet van e-Health aan. Samen met bekende specialistische bedrijven uit Nederland willen we meer baanbrekende investeringen financierbaar maken.

 

 

Check-up of child with mother in an African hospital.

Innovaties in de hele gezondheidszorgketen

We kijken uit naar samenwerking met leidende Nederlandse ‘Health-tech’ bedrijven die zich in de voorhoede bevinden van baanbrekende innovaties in de verschillende onderdelen van de gezondheidszorgketen. Denk aan digitale oplossingen voor triage en diagnose stellen of voor het op afstand monitoren van patiënten. Om zo ziekenhuizen, die nu nog vaak de functie hebben van een centrale plek waar iedereen met klachten naartoe komt, te verlichten. In combinatie met een goed functionerend systeem voor doorverwijzing zijn dergelijke innovaties cruciaal voor het creëren van de vraag naar zorg en de overall verbetering van het gezondheidssysteem.

Operationele duurzaamheid

Naast hightech oplossingen staan verschillende organisaties in Nederland bekend om hun kennis van gezondheidszorg financiering en het voor de lange termijn zekerstellen van een goed functionerend gezondheidszorgsysteem. Capaciteit ontwikkelen voor kwaliteitsmonitoring door transparant en aanspreekbaar te zijn voor de operationele gang van zaken vereist een brede, allesomvattende benadering die (lokale) verantwoordelijken in staat stelt om succesvol te zijn in de overall implementatie.

“Aangezien we werken voor overheden en bedrijven is het financieren van operationele duurzaamheid onderdeel van al onze gezondheidszorg investeringen.”

Afstemming van onze financiële instrumenten

Multi-sectorale samenwerking tussen overheidsinstanties, (lokale) organisaties en bedrijven is essentieel voor het aanjagen van innovaties en het introduceren van een duurzaam gezondheidszorgsysteem. Met ons eigen hybride businessmodel, waarmee we zowel overheden als bedrijven ondersteunen, kunnen we onze financiële instrumenten strategisch op elkaar afstemmen. Hierdoor maken we de noodzakelijke doorbraak innovaties, inclusief infrastructuurcomponenten, uitvoerbaar.

Related cases