Energie & klimaat

Nederland heeft veel in huis als het gaat om innovatieve oplossingen voor het omgaan met en aanpassen aan klimaatverandering. Innovaties variëren van een breed scala aan technologische oplossingen en kennis tot gespecialiseerde businessmodellen en financieringsregelingen.

Solar Park.

Behalve de typisch Nederlandse benadering ‘slim bouwen met de natuur’ bestaan er veel innovaties die eraan bijdragen dat er voor iedereen duurzame energie beschikbaar is. Wij koesteren deze oplossingen aangezien ze de transitie van fossiel naar CO2-neutraal ondersteunen en willen de noodzakelijke investeringen uitvoerbaar maken.

Hernieuwbare energieoplossingen

De wereldwijde markt voor hernieuwbare energie, en dan vooral wind- en zonne-energie oplossingen, is de laatste decennia steeds volwassener geworden. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar innovatieve, lokale initiatieven die niet altijd toegang hebben tot commerciële financiering. Denk aan investeringen in ‘off-grid’ oplossingen die landelijke gemeenschappen van elektriciteit voorzien, maar ook aan duurzame energieoplossingen die direct verbonden zijn met lokale distributiesystemen.

“Nieuwe oplossingen voor vervoer zijn bijna altijd een innovatiemix. In technologie, businessmodel én financiering.”

Een ander voorbeeld van hernieuwbare energie is die uit waterkracht. Een aantal, nu nog, kleinschalige Nederlandse oplossingen wekken al energie op uit getijdenkracht of stromingen. Deze kunnen worden ingezet in veel verschillende situaties, waar ook ter wereld.

Bio-based en recycling van grondstoffen

Het wereldwijde discours over het gebruik van biomassa als bron voor hernieuwbare energie ontwikkelt zich snel. Innovatieve oplossingen die gebruikmaken van bio-based grondstoffen worden beoordeeld aan de hand van criteria zoals de mate waarin de gebruikte grondstoffen duurzaam zijn of de (uiteindelijke) waarde van het eindproduct.

Voorbeelden zoals de anaerobe vergisting van organisch materiaal dat kan worden afgebroken tot biomeststof of biogas sluiten hier, wat hernieuwbare energiebronnen betreft, goed bij aan. Het effectief gebruik van afval om warmte en elektriciteit op te wekken is ook een Nederlandse specialiteit waarvoor we graag op maat gemaakte financieringsregelingen ontwerpen.

Related cases