Agri-food

Als internationale marktleider in Agri-food heeft Nederland de nodige kennis en kunde voor het ontdekken en ontwerpen van oplossingen voor de transitie van de agrarische- en voedselindustrie. Vooral het combineren van productiviteit en innovatie met efficiënte verwerking en logistiek maakt dat deze transitie bedrijven veel nieuwe, zakelijke mogelijkheden biedt. We zien het als onze rol om de noodzakelijke investeringen hiervoor mogelijk te maken.

Woman in her shop at Kejetia market in Kumasi, Ghana.

Circulariteit en natuur-inclusiviteit

Een verscheidenheid aan nieuwe thema’s lijken veel potentie te hebben om de belangrijkste issues in Agri-food op te lossen. Sommige hebben een hoog technologisch karakter, zoals op het gebied van bio-nanotech, genetica of datagedreven productiemethoden. Andere hebben meer een ‘voeten in de modder’ insteek. Deze richten zich vooral op het helpen van lokale gemeenschappen door de voedselproductie te verhogen, met afvalreductie of het geven van toegang tot (grotere) afzetmarkten voor lokale producenten.

Innovaties gericht op het sluiten van water-, voedingstoffen- en koolstofcycli binnen primaire productiesystemen zijn slechts een voorbeeld van wat er nodig is. Andere oplossingen gaan over het vervangen van fossiele producten door bio-based varianten,  de inzet van bomen of vegetatie om watererosie te voorkomen. Naast het verbeteren van de condities waaronder gewassen kunnen groeien, denk aan temperatuur en luchtvochtigheid.

Woman smiling and collecting flowers.

Voedselzekerheid en uitgebalanceerde distributie

Om snelgroeiende steden van voedsel te voorzien en de voedselzekerheid veilig te stellen kan de Agri-food sector een brede diversiteit aan oplossingen bieden. Hightech innovaties zoals AI, robotica en dataplatformen kunnen de efficiency en weerbaarheid vergroten. En, op water gebaseerde proteïnebronnen of insecten bieden plantaardige alternatieven voor traditioneel vlees terwijl bijvoorbeeld water-efficiënte gewassystemen of klimaatresistente irrigatie zeer relevant zijn voor zuivelproductie of tuinbouw.

 

“De transitie naar een meer natuur-inclusief en circulair systeem vereist schaalbare oplossingen.”

Naast voedselproductie zijn beter uitgebalanceerde voedseldistributie en het voorkomen van voedselverspilling na het oogsten belangrijk. Online platformen bieden voordelen voor veel betrokkenen. De platformen geven handelaren inzicht in de nodige verantwoording van en certificaten voor het fruit en de groenten die ze kopen. Tegelijkertijd bezorgen ze lokale boeren toegang tot (grotere) markten en inkopers.

Meer duurzame waardeketens

Het verbeteren van standaarden in de hele waardeketen – naar boven en beneden – en de inzet van Agri-logistiek (bijvoorbeeld koeling, transport en opslag) maakt creëren van tastbare, duurzame impact mogelijk. Om dit impact potentieel over verschillende (snelgroeiende) markten te maximaliseren is een sectorbrede aanpak het meest effectief.

Related cases