De mondiale uitdagingen vragen om baanbrekende oplossingen, vaak waar private en publieke belangen samenvallen.

Onze reis begon in 2019 toen onze huidige aandeelhouders, het Nederlandse ministerie van Financiën (51% aandelen) en FMO (49% aandelen), besloten een ​​joint venture te starten.

De rationale achter dit besluit is dat bedrijven in Nederland met internationale activiteiten gelinkt aan het behalen van de Sustainable Development Goals, ondersteuning kunnen gebruiken om hun investeringen beter financierbaar te maken. Dergelijke investeringen brengen vaak een hoog risico met zich mee, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de totale investering op de markt kan worden gefinancierd. Deze joint venture moet de financieringsmogelijkheden voor dergelijke risicovolle, internationale investeringen vergroten.

“Als we in 2021 beginnen, zijn we nog maar net begonnen. ”

Onze wettelijke doelstellingen

Als particulier staatsbedrijf is de Oprichtingswet Invest International in 2020-2021 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Conform de Oprichtingswet Invest International zijn twee strategische doelstellingen voor Invest International te onderscheiden: 1) bijdragen aan het toekomstige verdienvermogen van Nederland en 2) impact creëren op de Sustainable Development Goals.

Nadat de wet door de Eerste Kamer was aangenomen, is Invest International op 28 juli 2021 officieel opgericht. Onze aandeelhouders hebben een Raad van Commissarissen aangesteld die toezicht houdt op de Raad van Bestuur van Invest International.

Gefaseerde introductie

Als we in 2021 beginnen, zijn we nog maar net begonnen. Invest International bestaat uit verschillende bouwstenen. Het brengt reeds bestaande internationale financieringsactiviteiten van RVO en FMO samen en vult deze aan met nieuwe activiteiten. Invest International zal de komende jaren de noodzakelijke vervolgstappen van haar ontwikkeling stapsgewijs ontwerpen en realiseren.

Lees meer: