Signing financing facilty OHV and Invest International.

Nieuwe financieringsfaciliteit maakt kleine exporttransacties voor mkb mogelijk

oktober 21, 2022

Invest International lanceert een nieuwe financieringsfaciliteit voor kleine bedragen bedoeld voor mkb-exporttransacties, in samenwerking met vermogensbeheerder OHV en exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business (DSB). In lijn met de strategie om het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Het initiatief focust op kleinere exporttransacties die vaak buiten de boot vallen bij traditionele financieringsvormen.

Financieringsfaciliteit mkb

De transacties voor de financieringsfaciliteit worden uitgevoerd vanaf € 100.000,- tot circa  € 5 miljoen met gebruik van bevoorschotting van wissels. Vermogensbeheerder OHV heeft eenzelfde product de laatste jaren met succes in de markt gezet, maar door de handen ineen te slaan met Invest International en Atradius DSB kan de financieringsoplossing op grotere schaal worden uitgerold en meer mkb-bedrijven bereiken.

 

Uitbreiding in de toekomst

Voor de eerste fase maakt Invest International € 20 miljoen beschikbaar die de start vormt om de mkb-financieringsfaciliteit in de nabije toekomst uit te breiden.

Ship in port Value Maritime company

Value Maritime is een van de eerste mkb-bedrijven die gebruikmaakt van de nieuwe financieringsfaciliteit. Het jonge, innovatieve bedrijf met het hoofdkantoor in Rotterdam helpt reders en operators sinds 2017 emissiereducties en financiële besparingen realiseren.

Het bedrijf ontwikkelde Filtree, een plug-and-play systeem dat uitlaatgassen van schepen reinigt en de CO2 afvangt en opslaat in een speciaal ontwikkelde CO2-batterij. Een batterij geladen met CO2, kan worden ontladen bij glastuinbouwbedrijven. Foto: © Value Maritime.

Joost Oorthuizen, CEO van Invest International: “Het ondersteunen van Nederlandse mkb-bedrijven is een belangrijk onderdeel van Invest Internationals mandaat. Met dit initiatief dichten we het gat in de financieringsmarkt voor kleinere exporttransacties en maken de weg vrij voor extra verdienmogelijkheden voor ondernemers.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: “Het is goed en belangrijk dat Invest International met de betrokken partijen specifiek voor het mkb met een exportfaciliteit komt. Bij de reguliere banken is het voor ondernemers steeds lastiger geworden om dit soort financiering te krijgen, terwijl er voor tal van mkb-bedrijven goede kansen liggen op buitenlandse markten.”

Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “Onze economie draait op het midden- en kleinbedrijf, en is dus van groot belang. Erg zonde dat het voor onze ondernemers nog zo lastig is om internationale projecten gefinancierd te krijgen. Dit fonds geeft de bedrijven toegang tot exportfinanciering waar zij voorheen bij banken werden afgewezen. Dat is goed voor onze economie én gunstig voor het bereiken van duurzame oplossingen, ook in ontwikkelingslanden.”

“Voor ondernemers is het steeds lastiger om dit soort financiering bij reguliere banken te krijgen, terwijl voor mkb-bedrijven goede kansen liggen op buitenlandse markten.”

Jacco Vonhof

Voorzitter MKB-Nederland
Group pictures for signing at Invest International

Tijdens de lancering op het kantoor van Invest International. Met, v.l.n.r.: Jacco Vonhof (MKB-Nederland), Joost Oorthuizen (Invest International), Erik Bakker (OHV), Rein Steeman (Value Maritime), Wampie Libon (ministerie van Buitelandse Zaken) en Stephan Naber (Atradius Dutch State Business). Foto: © Wilmar Dik.

Erik Bakker, CEO van OHV: “We hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt met Invest International wat geresulteerd heeft in een unieke financieringsfaciliteit voor ondernemers. Met de toekenning van dit mandaat zijn wij in staat een verdere bijdrage te leveren aan de duurzame groei van het Nederlandse mkb. We zijn verheugd met deze stap en zien ernaar uit om samen mee te werken aan het verwezenlijken van de internationale dromen van Nederlandse mkb-ondernemers.”

Bert Bruning, Managing Director van Atradius DSB: “Deze mooie samenwerking geeft de wisselfinanciering een goede stimulans en past goed bij onze focus op mkb-exporteurs. Het is een uitstekende en relatief simpele oplossing voor de kapitaalbehoefte onder exporterende mkb’ers die minder door de markt wordt opgepakt maar juist veel innovatieve en duurzame oplossingen een duwtje in de rug kan geven.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de exportfinanciering contact op met OHV:

Robin Bakker, Manager Structured Finance.
E-mail: exportfinanciering@ohv.nl
Telefoon: +31 (0)6-4810 4982.

Lees op de OHV website meer over exportfinanciering

Gerelateerd nieuws