Proton Ventures plant green amonnia

Invest International financiert pilot plant Proton Ventures voor groene ammoniak in Marokko

augustus 25, 2022

Invest International verstrekt een leenfaciliteit, op basis van een werkkapitaalgarantie via Atradius Dutch State Business, aan ingenieursbureau Proton Ventures uit Schiedam voor de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van groene ammoniak in Jorf Lasfar, Marokko. Proton Ventures maakt met haar innovatieve technologie ammoniak uit schone energiebronnen.

Groene ammoniak productie

De fabriek, GAPP geheten (Green Ammonia Pilot Plant), gaat groene ammoniak produceren met een capaciteit van vier ton per dag op basis van het Haber-Bosch-proces. Daarvoor wordt de industriële pilot plant uitgerust met twee PEM & Alkaline elektrolysers met elk een vermogen van 2 MW. De pilot plant wordt uitgerust met een emulator die verschillende elektrische belastingprofielen kan simuleren, met name de hybridisatie van fotovoltaïsche (PV) cellen en windenergie, op verschillende geografische locaties in Marokko en andere landen op de hele wereld.

Overeenkomst getekend

Op 19 juli 2022 is, na een succesvol aanbestedingsproces, een engineering-, inkoop- en constructieovereenkomst (EPC) getekend tussen de Mohammed VI Polytechnic University en Proton Ventures, in aanwezigheid van het Institute Research Energy Solar et Energy Nouvelles (IRESEN) en de heer Fred Duijn, zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade in Rabat, Marokko.

Proton Ventures green ammonia plant graphic

Joost Oorthuizen, Chief Executive Officer at Invest International: “We zijn verheugd om deze lening te financieren, omdat het de economische groei van Marokko zal bevorderen en van het land een continentaal knooppunt voor toekomstige productie van groene waterstof wil maken. Europa moet in de toekomst energie uit het buitenland halen; Marokko is een goede locatie voor grootschalige waterstofproductie, omdat het beschikt over veel wind, zon en land. Een combinatie die wij in Noord-Europa op die schaal niet hebben. Vanuit de unieke rol van Invest International als Nederlandse impactinvesteerder financieren wij internationale projecten die bijdragen aan Sustainable Development Goals (SDG’s) en aan de Nederlandse economie.”

“Ammoniak wordt gezien als een perfecte energiedrager, omdat het grote hoeveelheden energie kan opslaan en transporteren op een efficiënte manier.”

Paul Baan, Chief Executive Officer of Proton Ventures: “Dit eerste groene ammoniak/waterstofproject is van groot belang voor de energietransitie naar hernieuwbare bronnen. Deze onderzoeksfaciliteit op industriële schaal zal unieke, operationele inzichten opleveren om verdere uitbreidingen in en buiten Marokko mogelijk te maken en de opleiding van meer waterstof/ammoniak-experts te stimuleren. Het is een voorrecht om de expertise en capaciteit van Proton Ventures op het gebied van waterstof en de productie van ammoniak in te zetten in dit strategische project dat het begin zal zijn van veel vergelijkbare activiteiten.”

Bert Bruning, Managing Director of Atradius Dutch State Business: “Wij zijn blij dat wij met onze werkkapitaalverzekering financiering mogelijk maken voor een belangrijke innovatie in de energietransitie. Dit project en haar partners hebben duidelijk een unieke bijdrage aan de productie en handel van groene waterstof en versterkt bovendien de banden tussen Nederland en handelspartner Marokko. Wij zijn ook trots dat wij samen met onze partner Invest International een verschil kunnen maken met deze financiering.”

Proton Ventures

Proton Ventures is een onafhankelijk ingenieursbureau in de chemische industrie. Het bedrijf uit Schiedam biedt innovatieve engineering en kant-en-klare oplossingen voor opslagterminals van wereldformaat, gedecentraliseerde ammoniakproductie-eenheden en andere gerelateerde procestoepassingen.

Go to Proton Ventures website

Gerelateerd nieuws