Overview of the city of Lagos in Nigeria

Hoe de Dutch Desk in Nigeria Nederlandse ondernemers vooruithelpt

september 15, 2023

Business Developer Edwin van Veenhuizen heeft in samenwerking met Access Bank Plc Invest Internationals allereerste ‘Dutch Desk’ geopend in Lagos, Nigeria. Het loket dat in november 2022 is gestart, helpt Nederlandse ondernemers die in Nigeria willen zakendoen met (lokale) financiering. Edwin is enthousiast: “De Dutch Desk is het ontbrekende puzzelstukje waarmee ondernemers nu op eenvoudige wijze toegang hebben tot lokale en internationale financieringsmogelijkheden in de grootste economie van Afrika.”

Interesse Nederlands bedrijfsleven Dutch Desk

Aan de basis van de Dutch Desk in Lagos ligt de ‘Afrika Strategie Nederlands bedrijfsleven’ en de nota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Doen waar Nederland goed in is’. Hierin is de wens geuit om hubs op te zetten in bepaalde landen om toegang tot lokale financiële netwerken te faciliteren. Edwin is de interesse gaan peilen van het Nederlandse bedrijfsleven voor een financieringsloket.

“Nigeria is een heel actief land waar Nederland al lange tijd zaken mee doet. Van alle landen in Afrika exporteert Nederland het meest naar Nigeria, in 2021 was dit voor 3,8 miljard euro. De behoefte aan zakendoen in of met Nigeria bleek groot, alleen ontbrak het aan toegang tot lokale financiering. Gesprekken met het consulaat in Lagos over het vormgeven van een ‘Dutch Desk’ en met de bestaande ‘German Desk’ van de Duitse ontwikkelingsbank DEG over hun ervaringen, gaven ons genoeg munitie om te starten. De sterke relatie die wij al hadden met Access Bank was een grote plus. In november is de samenwerkingsovereenkomst getekend. We hebben een faciliteit van 20 miljoen euro geopend voor het financieren van projecten van Nederlandse bedrijven en één van 40 miljoen euro voor exportfinanciering.”

“Dutch Desk: 20 miljoen euro voor projectfinanciering Nederlandse bedrijven, 40 miljoen euro voor exportfinanciering. ”

Toegang tot financieringsmogelijkheden

“Wat het is dat de Dutch Desk precies doet?” vervolgt Edwin. “We zijn er voor Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Nigeria. Dit kunnen start-ups, mkb-bedrijven of grote corporates zijn. Wij zorgen dat zij gemakkelijk toegang hebben tot financieringsmogelijkheden om hun groeiambities waar te maken, in de breedste zin van het woord. Van het openen van een rekening bij Access Bank tot projectfinanciering, waar nodig ondersteund met een haalbaarheidsonderzoek. Met ‘Team Holland’, bestaande uit vier medewerkers, kunnen we nu speciale aandacht geven aan Nederlandse bedrijven, ze volledig bedienen en een relatie met hen opbouwen. Dit doen we door de financieringsmogelijkheden van Invest International aan te bieden in combinatie met de lokale producten van Access Bank. Om zo de ondernemer te helpen bij zijn of haar financieringsbehoefte en impact te maken.”

Dutch Embassy team in the Netherlands with five people

Op de foto van links naar rechts met de het team van de Nederlandse ambassade in Lagos: Foluso Adejoro (Policy Advisor Food Security and Climate), Mariska Lammers (First Secretary Food Security and Climate), Wouter Plomp (Ambassadeur), Valkamiya Ahmadu (Policy Officer and Political Affairs) and Edwin van Veenhuizen (Invest International).

Nigeria is een land in beweging

Na de opening in november 2022 is Edwin regelmatig in Nigeria geweest om de desk verder uit te rollen. “Door in Nigeria te zijn, heb ik gemerkt dat het een ondernemend, actief en bruisend land is met groot potentieel binnen onze vijf focussectoren. Zo zit er een enorme versnelling op zonne-energie en duurzame projecten binnen Agri-food. Maar ook de gezondheidszorg is in beweging, er worden veel nieuwe centra geopend of vernieuwd. Op het gebied van infrastructuur zoals wegenbouw en het beteugelen van de verkeerschaos is veel werk aan de winkel. Of neem kustbescherming, om overstromingen te voorkomen. Als Invest International kunnen wij met financieringsoplossingen een impactvolle rol spelen. Wij zijn niet de motor, dat is de ondernemer. Wij zijn de katalysator om de ideeën van ondernemers mogelijk te maken. De energie die daarmee vrijkomt werkt aanstekelijk. Daarom is het zo belangrijk dat wij daadwerkelijk in het land aanwezig zijn en met onze eigen ‘boots on the ground’ staan.”

Aantoonbaar van toegevoegde waarde

“Waar ik het meest trots op ben? Dat we in korte tijd de Dutch Desk hebben neergezet en hebben aangetoond dat we van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld voor onze Independent Energy (zie kader verderop in artikel). Door het écht te doen, hebben we laten zien dat we relevant zijn. Zonder het enthousiasme en de steun van zowel de Access Bank als die van onze eigen organisatie was dit nooit gelukt. Dit werkt ook door naar bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse zaken dat inziet waarom de Dutch Desk moet bestaan en bereid is geld ter beschikking te stellen.”

Over Access Bank

Access Bank Plc. is een toonaangevende commerciële bank met een netwerk van meer dan 700 kantoren en servicepunten, verspreid over drie continenten, zeventien landen en 52 miljoen klanten. De bank heeft 28.000 mensen in dienst bij haar activiteiten in Nigeria en heeft dochterondernemingen in ‘Sub-Sahara Afrika’ en het Verenigd Koninkrijk, een filiaal in Dubai, VAE) en vertegenwoordigingskantoren in China, Libanon en India.

Uitbreiding Dutch Desks

“We willen in 2023 twee nieuwe desks openen, in Kenia en India, en hebben plannen voor nog twee. Dit doen we in nauw overleg met onze partners en aandeelhouders en op basis van zorgvuldig landenonderzoek. Onze focus ligt op het uitrollen van Dutch Desks in combinatielanden. Dit zijn veertien door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangewezen landen waar wordt ingezet op een gecombineerde handels- en ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast kijken we in hoeverre een bestaande desk nabijgelegen landen kan bedienen. Het belangrijkste uitgangspunt blijft natuurlijk wat de behoefte is van het Nederlandse bedrijfsleven en hoe we samen met de ambassade ter plaatse en een partnerbank optimaal kunnen samenwerken. Dat is cruciaal.”

Women sitting on the ground making fire in Africa

Dutch Desk biedt Independent Energy waardevolle hulp.

Voorbeeld Dutch Desk: Independent Energy

Independent Energy is een Nederlands bedrijf dat voorziet in ‘off grid energy’. Frank Hoogers is mede-eigenaar van Independent Energy en operationeel verantwoordelijk. “Daar waar geen stroom is, of waar het netwerk slecht werkt, zorgen wij voor stroomvoorziening uit zon en wind.” Afrika is voor Independent Energy de belangrijkste markt en sinds zes jaar zijn ze in Nigeria actief. In het najaar van 2022 kwam Frank in contact met Edwin van Veenhuizen en startte de samenwerking met de Dutch Desk. Frank vertelt.

Lokale samenwerking
“Nigeria is een gigantisch land waar veel behoefte is aan energiezekerheid. Sinds zes jaar werken we daar samen met SOSAI Renewable Energies Company, een Nigeriaans bedrijf voor hernieuwbare energie. Enkele jaren geleden kwam de mogelijkheid om in Nigeria ‘minigrids’ te ontwikkelen. Dit zijn complete netwerkjes om een dorp van stroom te voorzien. Deze minigrids worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Nigeriaanse overheid waardoor ze ook eigendom moeten zijn van een Nigeriaans bedrijf. Daarom zijn we toen een joint venture aangegaan met SOSAI. Hier hadden we een lokale bankrekening voor nodig. Toen zijn we in contact gekomen met Edwin en de Dutch Desk.”

Dutch Desk geeft goed gevoel
Frank is heel tevreden over de samenwerking met de Dutch Desk. “Het feit dat er een link is met Nederland geeft me een goed gevoel. Onze business gaat samen met grote bedragen en ook grote risico’s. De Dutch Desk heeft ervoor gezorgd dat betalingen boven een bepaald bedrag door mij moeten worden goedgekeurd. Het is fijn om op deze manier controle te kunnen houden. En uiteindelijk moet het geld in de vorm van winst of dividend ook weer het land uit. En moet de Nigeriaanse naira worden omgezet in euro. Daar kan de Dutch Desk ons goed bij helpen.”

Meer weten over de Dutch Desk? Neem contact met mij op.

Edwin van Veenhuizen Business Developer
Stuur e-mail

Gerelateerd nieuws