Voor start-ups en het mkb varieert financiering van vriendelijke financieringsarrangementen tot risicokapitaal-oplossingen.

Indian woman showing clothing from Dutch fashion label J LABEL.

Voor start-ups en het mkb kan onze financiering variëren van vriendelijke financieringsarrangementen op basis van publieke regelingen voor internationale financiering tot risicokapitaal-oplossingen in de vorm van een participatie, (achtergestelde) lening of mezzanine.

We kunnen start-ups en het mkb ondersteunen in elke fase van hun volwassenheid. Onze expertise ligt onder meer in exportfinanciering en waardeketenfinanciering.

Als start-up of mkb op zoek naar financiering?

Geef antwoord op een paar, korte vragen in onze checklist. Je krijgt direct terugkoppeling hoe we jou kunnen helpen.

Doe de checklist

Voorwaarden voor het financieren van jouw bedrijf

In het algemeen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Er ligt een goed uitgewerkt businessplan; toetsbaar en gedetailleerd, inclusief een duidelijk financieringsmodel.
  • Positieve impact op de SDG’s is vereist; SDG 8 & 13 hebben onze primaire focus.
  • Bijdrage aan de Nederlandse economie; bedrijfsactiviteiten moeten een voldoende sterke link hebben met de Nederlandse economie.
  • Betrokkenheid van andere investeerders; tenminste één andere investeerder moet deelnemen.
  • Naleven van ESG-principes; het moet duidelijk zijn hoe je als bedrijf ESG-risico’s vermijdt, minimaliseert of mitigeert.

 

Meer weten over financieringsmogelijkheden voor bedrijven?

Neem rechtstreeks contact met ons op: startup-sme@investinternational.nl

Related cases