Financiering start-ups en mkb: van voorfinanciering, exportfinanciering tot risicokapitaal-oplossingen.

Mand holding solar energy kit of Spark in his hands

Voor start-ups en het mkb hebben we goede financieringsoplossingen in huis. Van financieringen op basis van publieke regelingen voor internationale financiering, exportfinanciering voor kleine bedragen tot risicokapitaal-oplossingen in de vorm van een participatie, (achtergestelde) lening of mezzanine. We kunnen jouw start-up of mkb-bedrijf ondersteunen in elke volwassenheidsfase.

Kleine exporttransacties voor mkb

Wij zijn er om jouw mkb-bedrijf te helpen groeien en kansen over de grens te vergroten. Ook wanneer het gaat om de financiering van kleine exporttransacties die vaak buiten de boot vallen bij traditionele financieringsvormen.

Voor exportprojecten vanaf 100.000,- euro tot circa 5 miljoen euro kun je gebruikmaken van de speciale financieringsoplossing voor het mkb. Deze voeren wij uit in samenwerking met vermogensbeheerder OHV en exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van bevoorschotting van wissels.

Heb je een kapitaalbehoefte en wil je meer weten? Neem direct contact op met OHV via exportfinanciering@ohv.nl of bel Robin Bakker, Manager Structured Finance bij OHV: +31 (0)6-4810 4982.

Als start-up of mkb op zoek naar financiering?

Geef antwoord op een paar, korte vragen in onze checklist. Je krijgt direct terugkoppeling hoe we jou kunnen helpen.

Doe de Checklist

Voorwaarden voor het financieren van jouw bedrijf

In het algemeen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Er ligt een goed uitgewerkt businessplan; toetsbaar en gedetailleerd, inclusief een duidelijk financieringsmodel.
  • Positieve impact op de SDG’s is vereist; SDG 8 & 13 hebben onze primaire focus.
  • Bijdrage aan de Nederlandse economie; bedrijfsactiviteiten moeten een voldoende sterke link hebben met de Nederlandse economie.
  • Betrokkenheid van andere investeerders; tenminste één andere investeerder moet deelnemen.
  • Naleven van ESG-principes; het moet duidelijk zijn hoe je als bedrijf ESG-risico’s vermijdt, minimaliseert of mitigeert.

 

Meer weten over de financieringsmogelijkheden?

Neem contact met ons op via: startup-sme@investinternational.nl

Related cases