Het kapitaal verstrekken dat nodig is om de duurzame marktleiders van morgen te creëren.

Women harvesting macadamia nuts at WelMac nut farm.

Door samen te werken met durf- of groeikapitaalfondsen kunnen we de financiering bieden die nodig is om de duurzame marktleiders van morgen te creëren. Waar van toepassing, kunnen we investeringsfondsen helpen bij het verkrijgen van toegang tot fondsen van Europese instellingen.

Voorwaarden voor het financieren van investeringsfondsen

In het algemeen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De investeringsfocus van het investeringsfonds houdt verband met onze vijf sectoren.
  • We staan open voor kapitaalinvesteringen in fondsen van ervaren teams.
  • Positieve impact op SDG’s; de fondsstrategie moet een duidelijke SDG-focus hebben.
  • Bijdrage aan de Nederlandse economie; de fondsinvesteringen moeten een voldoende sterke binding hebben met de Nederlandse economie.
  • Potentiële investeringen zijn in MKB-bedrijven met een groot groeipotentieel.
  • ESG-principes naleven; het investeringsfonds en de investeringen moeten duidelijkheid verschaffen hoe ESG-risico’s kunnen worden vermeden, geminimaliseerd of beperkt.

Meer weten over kapitaalverstrekking voor investeringsfondsen?

Neem dan rechtstreeks contact op, dat kan via investor@investinternational.nl