Financieringsoplossingen voor publieke, infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden.

Construction workers.

Tijdens de ontwikkelingsfase van infrastructuurprojecten kunnen wij bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een milieueffectrapportage of het conceptueel ontwerp financieren. Maar ook later, tijdens de uitvoeringsfase, zijn financieringsoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door middel van subsidies, garanties of leningen.

Voorwaarden voor het financieren van infrastructurele projecten van overheden

In het algemeen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De infrastructuurprojecten moeten gericht zijn op een of meer van de volgende SDG’s: Geen honger (SDG 2), Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Schoon water (SDG 6) of Klimaatactie (SDG 13).
  • Voor financiering tijdens de implementatiefase is het minimale bedrag dat we kunnen financieren € 5 miljoen. Het maximale bedrag bedraagt € 60 miljoen.
  • Goederen, werken of diensten voor de infrastructuurprojecten die door bedrijven worden geleverd, moeten worden aanbesteed door de lokale overheid of via Invest International (TenderNed).
  • Bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de infrastructuurprojecten moeten voldoen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de ‘Guiding principles for business and human rights’ van de VN.

 

Aanbestedingen

Bezoek voor een actueel overzicht van de aanbestedingen de Tender pagina.

Ga naar Tender pagina

Meer weten over het financieren van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden?

Neem contact op via public@investinternational.nl

Related cases