Financieringsoplossingen voor publieke, infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden.

Construction workers.

Tijdens de ontwikkelingsfase van infrastructuurprojecten kunnen wij bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een milieueffectrapportage of het conceptueel ontwerp financieren. Maar ook later, tijdens de uitvoeringsfase, zijn financieringsoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door middel van subsidies, garanties of leningen.

Voorwaarden voor het financieren van infrastructurele projecten van overheden

In het algemeen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De infrastructuurprojecten moeten gericht zijn op een of meer van de volgende SDG’s: Geen honger (SDG 2), Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Schoon water (SDG 6) of Klimaatactie (SDG 13).
  • Voor financiering tijdens de implementatiefase is het minimale bedrag dat we kunnen financieren € 5 miljoen. Het maximale bedrag bedraagt € 60 miljoen.
  • Goederen, werken of diensten voor de infrastructuurprojecten die door bedrijven worden geleverd, moeten worden aanbesteed door de lokale overheid of via Invest International (TenderNed).
  • Bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de infrastructuurprojecten moeten voldoen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de ‘Guiding principles for business and human rights’ van de VN.

 

DRIVE en D2B programma's voor infrastructuurprojecten

Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken voeren wij de programma’s DRIVE (Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten) en Develop2Build (D2B) uit.

D2B richt zich op de ontwikkelingsfase van publieke infrastructuur, die het lokale ondernemingsklimaat verbetert en private sector ontwikkeling stimuleert. Wanneer een D2B-project uitontwikkeld is, kan medefinanciering via DRIVE uitkomst bieden.

Voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden in het kader van de programma’s DRIVE and Develop2Build (D2B) is vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot en met 31 december 2024 een budget van € 200 miljoen beschikbaar.

Bekijk de beleidsregels voor DRIVE 2023

Bekijk de beleidsregels voor D2B

 

Aanbestedingen

Bezoek voor een actueel overzicht van de aanbestedingen de Tender pagina.

Ga naar Tender pagina

Meer weten over het financieren van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden?

Neem contact op via public@investinternational.nl

Related cases