Grain and combines with blue sky in Ukraine

Financiering Bontrup geeft sociale en economische impuls aan landbouw en dorpen in Oekraïne

november 11, 2022

Het Nederlandse familiebedrijf Bontrup bouwde in zestien jaar tijd een bloeiend landbouwbedrijf op in het noordoosten van Oekraïne. Met financiering van Invest International zijn recent nieuwe machines en silo’s aangeschaft. “Meer opslagcapaciteit is hard nodig nu transport van graan door de oorlog complex is. Ook willen we klaar zijn voor de groei die we in gang hebben gezet naar 30.000 hectare“, vertelt CEO Bram Bontrup. Een gesprek over blijven investeren, ondernemen in tijden van oorlog en de toekomst van duurzame landbouw.

Landbouw in Oekraïne

Bram Bontrup: “Mais, tarwe, koolzaad en zonnebloem, zijn de vier belangrijkste gewassen. Deze worden verbouwd op 22.000 hectare landbouwgrond, gepacht van de lokale bevolking in Hlukhiv, de Soemy-regio. We hebben destijds zeven kolchozen overgenomen en bewerken nu een gebied zo groot als de Utrechtse Heuvelrug.”

“Ongeveer 400 inwoners uit de dorpen rondom de boerderij hebben een baan en bestaanszekerheid. Dat zijn 400 gezinnen. Naast vaste medewerkers, huren we losse krachten in. En, dan zijn er de leveranciers waarmee we samenwerken. De spin-off van wat wij in Oekraïne doen, is enorm. Toen de oorlog uitbrak, was de eerste vraag: ‘Blijven jullie de lonen doorbetalen?’. ‘Natuurlijk’, was het antwoord. “Ja, de vlag gaat wel uit als wij investeren en uitbreiden. Het betekent veel voor de inwoners”, zegt Bram Bontrup als wordt gevraagd een schets te geven van het bedrijf op Oekraïense grond, dat opereert onder de naam Bontrup Ukraine.

Investeren en groeien naar 30.000 hectare

Om daar direct aan toe te voegen: “Wij staan voor ons bedrijf en voor het Oekraïense volk. Wij geloven enorm in Oekraïne, als landbouwland en in de mensen. Als wij extra investeren en innoveren, heeft dat direct gevolgen en impact. Groei levert extra banen op en op termijn meer voedsel. Zelf investeren we in de uitbreiding van de landbouwgrond, we willen stap voor stap naar die 30.000 hectare groeien.”

“De financiering van Invest International voor nieuwe landbouwmachines om de landbouwgrond beter en efficiënter te kunnen bewerken, naast een elevator en silo’s voor extra opslag is een zeer nodige en welkome aanvulling. Gezien de situatie, ook fundamenteler dan ooit. Let wel: niet alleen de Oekraïners zijn afhankelijk van het loon dat wij betalen en van de oogsten, de verbouwde gewassen zijn vrijwel geheel voor export. Talrijke landen – in Noord-Afrika, het Midden Oosten maar ook Turkije – zijn afhankelijk van wat in Oekraïne wordt verbouwd.”

Aerial view of Bontrup Ukraine farm

“Ongeveer 400 inwoners uit de dorpen rondom de boerderij hebben een baan en bestaanszekerheid. Dat zijn 400 gezinnen. Naast vaste medewerkers, huren we losse krachten in en dan zijn er de leveranciers waarmee we samenwerken. De spin-off van wat wij in Oekraïne doen, is enorm”, zegt Bram Bontrup.

Situatie in de Soemy regio

De regio Soemy lag in het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onder vuur, maar werd half april verlaten door de Russen, op hun weg naar Kiev.

Hoe is de situatie nu? “Het werk, het zaaien, het oogsten, alles gaat door. Dat moet ook. Toen de oorlog uitbrak, zijn inwoners en medewerkers van ons opgeroepen voor het leger. Natuurlijk is de oorlog aanwezig; er zijn soms schoten te horen, we vinden wel eens hulzen op het land, maar overall kan ik zeggen dat het voor nu bijna net zo is als voorheen. De mensen willen ook terug naar normaal, naar de supermarkt, naar het café. Oekraïners zijn een trots en sterk volk. Wij proberen zoveel mogelijk te helpen en zorgen dat het leven en werk door kan gaan. Ook al is dat soms behoorlijk uitdagend.”

“Extra investeren en innoveren in de landbouw in Oekraïne, heeft direct impact. Groei levert extra banen op en op termijn meer voedsel.”

Bram Bontrup

CEO Bontrup

Ondernemen in een oorlogssituatie

Met het ‘uitdagend’ doel je op het verkrijgen van zaaizaad, het inzaaien, het kunnen opslaan van graan en het transportprobleem om het graan te exporteren? ”Het verkrijgen van zaaizaad was een probleem, dat is verbeterd. Wel moet je vooruitbetalen. Dat kunnen wij doen. Als je minder kapitaalkrachtig bent, is dat een ander verhaal. In een oorlogssituatie kan uiteindelijk alles, zolang je direct betaalt. En, je moet blijven zaaien, anders stokt de oogst en de voedselvoorraad.”

“Dan is er het transportprobleem. In Oekraïne was het transport per spoor juist altijd belangrijk. Het land wilde die infrastructuur uitbreiden, maar door de oorlog zijn grote delen van het spoor voor goederentransport niet meer bruikbaar. Het vervoer gaat nu met trucks wat veel duurder is, ook omdat er niet veel vrachtwagens beschikbaar zijn. Dat heeft een prijsconsequentie, maar lukt nog met wat creativiteit.”

Daarbij is de opslag een punt. “Het opslaan van graan was al belangrijk, nu helemaal. Als je moet verkopen onder druk, is dat niet goed voor de prijs. Dus wil je het bewaren. Ook wordt het grootste gedeelte geoogst in de herfst, een seizoen met meer regen. Natte gewassen moet je drogen. Daarvoor is ruimte en opslag nodig. Ben je daarin beperkt, dan ga je de oogst vertragen of verliezen. Met alle gevolgen van dien.”

Financiering Invest International

De financiering van Invest International komt uit het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF), dat leningen, garanties en exportfinanciering biedt. Dit fonds maakt deel uit van Invest Internationals mkb-productportfolio en wordt uitgevoerd namens het ministerie van Buitenlandse Zaken. De investering zorgt voor een directe impuls op economisch- en sociaal vlak in Hlukhiv en omstreken en raakt SDG 2 (Geen honger), SDG 8 (Eerlijk werk en inkomen) en SDG 13 (Klimaatimpact).

“Als bedrijf dragen we bij aan baanzekerheid en voedselzekerheid. Voor onze medewerkers en wereldwijd. De nieuwe machines zijn beter voor het bewerken van de grond en we kunnen nu precisielandbouw bedrijven. De technologie zorgt ervoor dat de grond en de gewassen precies de juiste behandeling krijgen wat beter is voor het milieu.”

Foto: Bram Bontrup (rechts) schudt handen met een medewerker in Hlukhiv.

Kijken naar de toekomst

Dit is nu. Hoe ziet de toekomst eruit? “Voor Oekraïne: de mensen willen het land weer opbouwen en doorgaan met waarmee ze bezig waren. De draad oppakken. Dat gebeurt ook. De graanprijs is nog steeds hoog, maar dat was al zo voor de oorlog. Door klimaatverandering, steeds meer gebieden zijn te droog of te nat. Er was al een afnemende productie die de prijzen deed stijgen. De oorlog kwam daar bovenop.”

“Belangrijk is dat Oekraïne granen moeten kunnen blijven uitvoeren. Als dat niet meer kan, gaat het echt mis en gigantisch veel pijn doen. Dat kunnen we niet accepteren. De ingerichte Zwarte Zee graancorridor moet standhouden. Zo snel als mogelijk moet de infrastructuur weer op orde worden gebracht: de havens, het spoor. Dan kan de grote bijdrage van Oekraïne aan de voedselvoorziening weer geleverd worden. Dat is belangrijk voor het land zelf. Voor de hele wereld.”

Corn on a field in Ukraine with blue sky

Mais, tarwe, koolzaad en zonnebloem, zijn de vier belangrijkste gewassen. Deze worden verbouwd op 22.000 hectare landbouwgrond, gepacht van de lokale bevolking in Hlukhiv, de Soemy-regio.

Ondernemende familie

En, hoe zie je de toekomst voor Bontrup als bedrijf en ondernemende familie? “In termen van groeien, investeren en duurzaam landbouw bedrijven, hebben we genoeg plannen. In de toekomst werken we vanuit een control room met schermen en operators, die lichte machines, met weinig druk op de grond aansturen. Worden grote velden bewerkt, met machines op waterstof of elektrisch gestuurd. Wij werken nu al met gps-gestuurde drones en zijn bezig met het ontwikkelen van biogas uit mais. De ontwikkelingen gaan steeds verder. Heel mooi voor mij als ondernemer. Ook Oekraïne is daar klaar voor. Maar, eerst rust creëren”, besluit Bram Bontrup.

Lees meer over Bontrup Ukraine

Meer informatie

Als mkb-bedrijf geïnteresseerd in financieringsoplossingen voor Oekraïne of een ander land?

Neem contact met ons op via: startup-sme@investinternational.nl of klik op de link hieronder voor meer informatie.

Naar meer informatie voor start-ups en mkb

Gerelateerd nieuws