Disclosures

Woman showing Fairphone from inside.

DGGF

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) hanteert een duidelijk omschreven transparantiebeleid en publiceert elke voorgenomen overeenkomst uiterlijk 30 dagen voor goedkeuring door de fondsbeheerder op deze website. Tijdens deze 30 dagen kunt u een zienswijze indienen bij de fondsbeheerder.

Informatie over waar en hoe u dit kunt doen, staat in het pdf-document.

Voorgenomen investeringen door Nederlandse ondernemers

Investeringen door Nederlandse ondernemers

DTIF

Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) hanteert een duidelijk omschreven transparantiebeleid en publiceert elke voorgenomen overeenkomst uiterlijk 30 dagen voor goedkeuring door de fondsbeheerder op deze website. Tijdens deze 30 dagen kunt u een zienswijze indienen bij de fondsbeheerder.

Informatie over waar en hoe u dit kunt doen, staat in het pdf-document.

Voorgenomen investeringen door Nederlandse ondernemers