Disclosures

Voorgenomen transacties door Invest International.

DGGF

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) hanteert een duidelijk omschreven transparantiebeleid en publiceert elke voorgenomen overeenkomst uiterlijk 30 dagen voor ondertekening op deze website. Tijdens deze 30 dagen kunt u een zienswijze indienen bij de uitvoerder.

Informatie over waar en hoe u een zienswijze kunt indienen vindt u in het pdf-document bij de financiering of verzekering.

Voorgenomen investeringen door Nederlandse ondernemers