Nurse in Kenia to check on woman

Gezondheidszorg Afrika versterken met Partnership for Primary Care

Doelgroep(en)

Corporates, Overheden

Land(en)

Afrika, Kenya

Sector(en)

Gezondheidszorg

Oplossingen

Public programs

Een gezondere samenleving? Die begint bij het versterken en laagdrempeliger maken van de primaire gezondheidszorg zodat iedereen er gebruik van kan maken. Om daarin stappen te zetten, hebben Invest International, Amref Health Africa en Koninklijke Philips hun krachten in Partnership for Primary Care (P4PC) gebundeld. Een unieke publiek-private samenwerking die de basis legt voor een financieel duurzamer zorgstelsel in Afrika. De resultaten van een pilot in klinieken in Kenia zijn veelbelovend.

Goede en betaalbare gezondheidszorg

Goede en betaalbare primaire gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen in Afrika. Op een duurzame, innovatieve manier die ook de meest kwetsbare mensen bereikt. Dat is het doel van het Partnership for Primary Care (P4PC), een project waarvoor na een succesvolle pilot in drie klinieken in het Keniaanse Makueni County deze nu uitgerold kan worden naar 200 klinieken in deze en andere counties. Een mooi voorbeeld van gebruikmaken van bestaande infrastructuur, klinieken en personeel met inzet van publiek-private partners en de lokale overheid.

“Amref en Philips kunnen met dit businessmodel de impact op de Afrikaanse gezondheidszorg vergroten. ”

Health worker Ann of Amref talks to women in a village.

Lokale Amref-zorgverlener Ann praat met vrouwen in Makueni op een persoonlijke manier, in kleine groepen, over het belang van goede zorg.

Samen investeren in goede zorg voor iedereen

Het beste van vier werelden komt samen in het P4PC waarbij iedere partner doet waar hij goed in is. De samenwerking moet een duurzame verbetering van de gezondheidszorg en een selfsupporting zorgsysteem in gang zetten. De ervaring leert dat een goed ingerichte en toegankelijke primaire gezondheidszorg veel basisziektes helpt voorkomen en het functioneren van ziekenhuizen verbetert. Zij worden immers ontlast van zorgvragen die vaak niet voor hen zijn bedoeld.

Zo zijn de rollen verdeeld:

1. Invest International biedt financiering, naast juridische en zakelijke kennis en onderzoekt toekomstige financiering voor een bredere uitrol. Hiermee wil Invest International bijdragen aan SDG 3.8: onder meer zorgen voor een universele ziekteverzekering, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s.

2. Amref Health Africa traint zorgverleners, managet de ziekenhuizen en geeft de inwoners van Makueni voorlichting over gezondheid. Hiervoor worden community health workers, zoals Ann op de foto’s, ingezet. Dit sluit aan bij Amrefs ambitie om meer en betere zorgverleners op te leiden en medische zorg voor iedereen in Afrika te realiseren.

3. Philips zorgt voor de infrastructuur en medische uitrusting in de klinieken. Dit past bij Philips’ ambitie om in 2030 drie miljard mensen van goede zorg te voorzien.

4. De lokale overheid van Makueni County is verantwoordelijk voor beleid, regulering en het aannemen van goed opgeleid medisch personeel.

Ziektekostenverzekering & WHO

De World Health Organization (WHO) ziet het versterken van primaire gezondheidszorg als meest efficiënte en kosteneffectieve manier om de gezondheid te verbeteren. Ook benoemde Kenia’s president Uhuru Kenyatta een universele ziektekostenverzekering als een van zijn ‘Grote Vier’ doelstellingen voor zijn tweede vijfdejaars termijn. Dit is in lijn met de visie van de WHO, Kenya Vision 2030 en SDG 3.8 van de Verenigde Naties.

Lees meer op de WHO-website

Betere kwaliteit zorg en zorgverzekering

De verwachting is dat door betere toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, de vraag en bereidheid van huishoudens om zich te verzekeren, toeneemt. Door meer zorg te leveren en dit beter te declareren bij de verzekering, stijgen de inkomsten van de klinieken. Daarmee kunnen zij de financiering voor de verbetering van klinieken en de zorg aflossen en is de cirkel weer rond.

Femke Bos, verantwoordelijk voor de projectontwikkelingsactiviteiten bij Invest International, is blij met de samenwerking: “Voor ons is dit een belangrijke transactie die aan de basis staat van een intensieve samenwerking met zowel Amref als Philips. Het heeft geleid tot een driejarig partnership met beide organisaties, in beide gevallen om businessmodellen te ontwikkelen die de bevolking van Afrika toegang geven tot primaire zorg. Het P4PC-model leent zich hier uitstekend voor. Een publiek-private samenwerking wordt als meest vruchtbaar gezien om de toegang tot en kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door te focussen op de opschaling en het aantrekken van financierings- en investeringskapitaal hebben wij bijgedragen aan de kracht van dit model.”

Health worker Ann of Amref talks to women in a village in Kenia.

Tijdens de pilot steeg het aantal bezoekers aan de deelnemende klinieken met 92 procent.

Succesvolle pilot klinieken Kenia

Deelnemende partijen zijn in juli 2018 een pilot gestart om het innovatieve businessmodel in drie klinieken in Makueni County, een district in Kenia, te testen. Het 1,3 miljoen dollar kostende project liep in eerste instantie tot augustus 2019, maar is later verlengd tot januari 2020. De eerste resultaten zijn succesvol en veelbelovend voor de toekomst.

Zo zijn de inkomsten van de klinieken met 400 procent toegenomen. In de drie klinieken van het project, steeg het aantal bezoekers met 92 procent. Zwangere vrouwen wisten de lokale klinieken beter te vinden: het aantal prenatale onderzoeken ging omhoog met 31 procent en het aantal bevallingen in de klinieken groeide de laatste anderhalf jaar met 78 procent.

Ook staan inmiddels ongeveer 3000 mensen geregistreerd voor de ontwikkelde zorgverzekering. Zij zijn in het bezit van een zorgverzekeringspas die toegang geeft tot goed bereikbare klinieken.

“In de pilotperiode groeide het aantal bevallingen in de klinieken met 78 procent.”

Cruciale rol voor Community health workers

Community health workers zoals Ann op de foto’s, spelen een cruciale rol in het slagen van het project. De community waar Ann werkt, heeft haar zelf aangewezen om die bewuste rol op zich te nemen. Zij wordt door Amref getraind, geeft voorlichting over gezondheid en helpt bewoners bij het registeren voor de gezondheidsverzekering. Maar, zij registreert ook dat vrouwen zwanger zijn en houdt een vinger aan de pols. Ann gaat regelmatig bij de mensen thuis langs en praat vooral met de moeders die meestal aan het hoofd van het gezin staan.

Mother with child in front of Amref clinic in Kenia

Een moeder met haar kind wachten buiten bij een kliniek in Makueni.

Vervolgstappen naar 200 klinieken

Voor 2022 staat een verdere opschaling van het project in verschillende districten in Makueni County op de planning. Ook wordt gekeken naar introductie in andere counties. In eerste instantie staan 200 klinieken in Makueni op de rol. Naast andere counties in Kenia, is het de ambitie om het model naar andere landen in Afrika te exporteren. Het uiteindelijke doel is hiermee miljoenen mensen te bereiken om zo bij te dragen aan een universele gezondheidszorg voor iedereen.

P4PC wil impact maken met:

  • Verbeteren primaire gezondheidszorg in Afrika.
  • Zorgvraag stimuleren door hogere kwaliteit van de zorg en het toegankelijk maken van zorg.
  • Inkomsten klinieken verhogen zodat zij kunnen investeren in betere zorg.
  • Opzetten en faciliteren van een selfsupporting zorgsysteem.
  • Toegankelijk maken van een nationale zorgverzekering.
  • Bijdragen aan Duurzaam Ontwikkelingsdoel SDG 3.8: onder meer zorgen voor een universele ziekteverzekering, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s.
Lees meer over onze visie op impact

Meer weten over deze case? Neem contact met me op.

Jasper Klapwijk Business Development Manager & Health Lead
Stuur e-mail

Gerelateerde cases