Beach and coast near Beira in Mozambique.

Naar een betere kustbescherming voor havenstad Beira in Mozambique

Doelgroep(en)

Overheden

Land(en)

Afrika, Mozambique

Sector(en)

Water & infra

Oplossingen

Public programs

De verwoestende kracht van cycloon Idai trof de Mozambikaanse havenstad Beira in 2019 hard. Met de wederopbouw kwam ook het besef dat betere kustbescherming urgenter was dan ooit. Een partnership tussen Invest International, de regering van Mozambique, de Wereldbank en de KfW-bank zet een stevige stap naar het beter beschermen van de kust en daarmee de 600.000 inwoners van de stad.

90 procent Beira beschadigd

In 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique en liet een spoor van vernieling achter in Beira. Bijna 90 procent van de havenstad raakte beschadigd of verwoest. Tientallen mensen kwamen om het leven. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, kusterosie en stadsuitbreiding hebben de stad steeds kwetsbaarder gemaakt. De verwachte zeespiegelstijging in de toekomst doet daar nog een schepje bovenop. Zeker omdat veel inwoners in overstromingsgevoelige gebieden wonen, is een toekomstbestendige strategie voor kustbescherming en een betere weerbaarheid urgent.

Studies voor een kustbeschermingsplan

Zo ontstond het Beira-project dat bestaat uit studies die moeten leiden tot een kustbeschermingsplan voor de stad die aan de Indische Oceaan en in het hart van de Pungwe rivierdelta ligt. De studies zijn belangrijk om inzicht te krijgen in welke infrastructurele investeringen nodig zijn om risico’s op rampen te verminderen. Daarbij rekening houdend met kosteneffectiviteit, stedelijke integratie en de impact op het milieu en de leefomgeving.

De studies worden door Invest International gefinancierd via Develop2Build (D2B) als onderdeel van de samenwerking tussen de regering van Mozambique, de KfW-bank en de Wereldbank. Hiervoor is een D2B-subsidiecontract ondertekend door de Nederlandse regering en die van Mozambique.

Naast de al lopende D2B haalbaarheidsstudie, staan een milieueffectrapportage en detailontwerpstudie op de rol. De ontwikkeling van de strategie is onderdeel van het Cyclone Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Project (CERRP) van de Wereldbank.

Lees meer over het CERRP project (Engels)

“Bescherming tegen gevaren van de zee is urgent. Voor mensenlevens, maar ook om de sociaaleconomische ontwikkeling te stimuleren.”

Image of NASA from a Cyclone seen from

Een satellietfoto van een cycloon, gemaakt door de NASA.

Sterkere cyclonen door klimaatverandering

Voor de uitvoering van de studies en een kustbeschermingsplan is, na een internationale tender, Royal HaskoningDHV geselecteerd. Het adviesbureau heeft voor de uitvoering van het project een consortium opgericht. Vanuit hun kantoren in Nederland en Mozambique is Royal HaskoningDHV in 2020 een haalbaarheidsstudie gestart. Op basis daarvan wordt een voorlopig design ontwikkeld dat aansluit bij de gewenste kustbescherming. Zo worden onder meer overstromingsrisico’s in kaart gebracht.

Odelinde Nieuwenhuis, Technical Lead bij Royal HaskoningDHV: “Een aanzienlijk verbeterde kustbescherming is nodig om Beira de komende decennia voldoende te beschermen tegen de gevaren van de zee. Die bescherming moet ook de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en de sociaaleconomische ontwikkeling stimuleren. Zeker in de wetenschap dat cyclonen door de klimaatverandering sterker worden.”

Royal HaskoningDHV leidt het project en werkt in het consortium samen met:

  • Deltares, onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.
  • Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos.
  • Het Mozambikaanse adviesbureau Métier, gespecialiseerd in infrastructurele ontwikkeling.
  • Partners for Resilience, dat de gevolgen van rampen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen verkleint, onder leiding van het Nederlandse Rode Kruis.

Met alle partners zetten zij zich in voor een weerbaar Beira.

Lees meer op de Royal HaskoningDHV website

Investeren in een veerkrachtige infrastructuur

Met de financiering wil Invest International bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 8, 9 en 13. Het project is een klimaatactie, moet leiden tot een meer veerkrachtige infrastructuur en op termijn voordelen opleveren voor de Mozambikaanse economie. Het totaal gecommitteerde D2B bedrag voor de studies bedraagt 2 miljoen euro.

De eerst resultaten van de voorstudies worden begin 2022 verwacht. Voor de implementatie en de uitvoering van het uiteindelijke kustbeschermingsplan zal een internationale tender worden uitgeschreven. Alle ondernomen acties haken aan bij het Masterplan Beira 2035 zoals ontwikkeld door onder meer Witteveen+Bos. In dat plan staat een visie op de uitdagingen waar Beira voor staat.

“Bescherming tegen gevaren van de zee is urgent. Voor mensenlevens, maar ook om de sociaaleconomische ontwikkeling te stimuleren.”

Brown water flooding.

Dit project voor Beira is een klimaatactie, moet leiden tot een meer veerkrachtige infrastructuur en op termijn voordelen opleveren voor de Mozambikaanse economie.

Het Beira-project wil impact maken met:

  • Een plan voor duurzame kustbescherming van de havenstad Beira tegen overstromingen en erosie, in relatie tot klimaatverandering.
  • Beira en haar 600.000 inwoners beter beschermen tegen natuurrampen.
  • Bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit.
  • Het stimuleren van de sociaaleconomische ontwikkeling en kansen creëren op eerlijk werk en inkomen.
  • Het invullen van Duurzame Ontwikkelingsdoelen SDG’s 8 (Waardig werk en economische groei), 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) en 13 (Klimaatactie).
Lees meer over onze visie op impact

Meer weten over deze case? Neem contact met me op.

Hugo de Rijke Senior Investment Manager
Stuur e-mail

Gerelateerde cases