Water tap

Schoon drinkwater voor duizenden huishoudens in Niger

Doelgroep(en)

Overheden

Land(en)

Afrika, Niger

Sector(en)

Water & infra

Oplossingen

Drive, Public programs

Niamey is een van de warmste en snelst groeiende steden ter wereld. Toegang tot een kraan en drinkwater in de hoofdstad van Niger is niet vanzelfsprekend, maar wel essentieel in het kurkdroge land. Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie zorgt voor een betere drinkwatervoorziening voor 400.000 inwoners. Een deel van hen heeft, door nieuwe aansluitingen, daardoor ook voor het eerst toegang tot drinkwater. Gunstig voor ondernemerschap, werk, inkomen en gezondheid.

Schoon drinkwater is van levensbelang

In de Nigerijnse hoofdstad Niamey, waar de temperatuur zelden onder de 32 graden Celsius zakt, is toegang tot schoon drinkwater niet vanzelfsprekend. De bevolking groeit snel en de bestaande drinkwaterinstallaties zijn verouderd of onvoldoende om in de vraag te voorzien. Inwoners hebben water nodig voor levensonderhoud, maar schoon drinkwater is ook belangrijk voor ziekenhuizen, scholen en voor grote en kleine ondernemers zoals restaurants en stalletjes die limonade verkopen.

“Schoon drinkwater is nodig voor levensonderhoud, scholen en ziekenhuizen. Maar, schept ook economische kansen.”

Nieuwe waterzuiveringsinstallatie

De ervaring van het Team Infra International Programs bij RVO (nu werkend onder de naam van Invest International)*  met de financiering van publieke infrastructuurprojecten in moeilijke omstandigheden, bracht de regering van Niger ertoe een aanvraag in te dienen voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie. Vervolgens is dit project samen met de Europese Investeringsbank (EIB) en de Agence Française de Développement (AFD) opgepakt.

Na diverse voorstudies, is een plan uitgewerkt voor de bouw van een moderne waterzuiveringsinstallatie waarmee in 2018 is gestart. De Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), het staatsbedrijf van Niger dat verantwoordelijk is voor de drinkwaterinfrastructuur, is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het proces voor de Goudel IV-installatie.

* Dit project is oorspronkelijk gestart door RVO en is overgegaan naar het portfolio van Invest International. Datzelfde geldt voor de teams van dit project. Lees meer over de achtergrond en het ontstaan van Invest International.

Read more about the background of Invest International

Opening installatie op Wereld Waterdag

Op 18 maart 2021, Wereld Waterdag, was het zover. Toen was het aan Mahamadou Issoufou, de president van Niger, om de Goudel IV-installatie officieel te openen. De fabriek maakt gebruik van het water uit de Niger die dwars door Niamey stroomt en geldt als de levensader van het gebied.
“Betere toegang tot schoon drinkwater is hard nodig om de komende jaren tegemoet te komen aan de vraag naar water, want de bevolking groeit snel”, zegt Amadou Mamadou Sekou, algemeen directeur van de SPEN.

Het drinkwaterproject is, namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met de EIB en AFD, gefinancierd door middel van een subsidie. Een investering van in totaal 60,4 miljoen euro. De EIB en AFD investeren daarnaast in het waternetwerk en de aansluitingen. De uitvoering is gecoördineerd door SPEN.

Land where the drinking water project in Niger is built.

De locatie nabij de Niger waar de waterzuiveringsinstallatie is gebouwd. Hier startten de werkzaamheden.

200.000 mensen toegang tot schoon drinkwater

De nieuwe fabriek zuivert dagelijks 40.000 kubieke meters water uit de rivier de Niger die via een waterleidingsysteem met nieuwe aansluitingen bij 15.700 extra huishoudens terechtkomen. Omgerekend zijn dat 200.000 mensen.

Een ander deel van het gezuiverde water uit de Niger stroomt richting 170 nieuwe publieke watertappunten in de stad, ook een onderdeel van het project. Daarnaast hebben nog eens 200.000 inwoners, die al waren aangesloten op het waterleidingnetwerk, nu waterzekerheid doordat watertekorten in het huidige systeem zijn weggenomen. Daarmee hebben in totaal 400.000 inwoners van Niamey toegang tot schoon drinkwater.

Met het project is niet alleen de watertoevoer en de waterkwaliteit verbeterd, de nieuwe zuiveringsinstallatie is ook stabieler en milieuvriendelijker. Verouderde en milieuvervuilende systemen zijn vervangen.

Water tap

In totaal hebben nu 400.000 inwoners van Niamey toegang tot schoon drinkwater.

“Een deel van het gezuiverde water uit de Niger stroomt, dankzij dit project, naar 170 nieuwe, publieke watertappunten.”

Goed voor de volksgezondheid en de economie

Paul Tholen, de Nederlandse ambassadeur in Niger, is blij met de bouw van de waterzuiveringsinstallatie, waarmee de drinkwatervoorziening voor duizenden inwoners van Niamey is gegarandeerd. “Het verbeteren van de drinkwatervoorziening in de hoofdstad draagt bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in het land, zorgt voor een vermindering van water-gerelateerde infectieziekten en stimuleert de economie. Belangrijk voor stabiliteit in de regio.”

Ambroise Fayolle, toenmalig vicepresident van de EIB, tijdens de opening van de installatie: “We hebben een mijlpaal in de samenwerking tussen Niger en de Europese partners bereikt. De EIB is verheugd langetermijnfinanciering te bieden naast technische support voor de Goudel IV-installatie om de toevoer van drinkwater voor duizenden inwoners van Niamey te garanderen. Het waterproject draagt bij aan het beschermen van de volksgezondheid en het levensonderhoud tijdens toekomstige droogte en overstromingen.”

Drinking water project

Als follow-up van deze succesvolle samenwerking, liggen plannen klaar voor de bouw van een tweede waterzuiveringsinstallatie in Niamey.

Water uit de kraan voor 1 miljoen mensen

Als vervolg op deze succesvolle samenwerking, is de bouw van een tweede waterzuiveringsinstallatie in Niamey gepland. De komst van deze Karey Gorou-installatie betekent nog eens een productie van 100.000 kubieke meter gezuiverd water per dag. Invest International, de Wereldbank, de EIB en de AFD zijn met de regering van Niger overeengekomen om dit 220 miljoen kostende project te financieren. De tender voor de bouw hiervan is in voorbereiding.

Nederland steunt dit nieuwe project met een schenkingsovereenkomst van 30 miljoen euro, mogelijk gemaakt via de Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten uit het DRIVE-programma. Als de installatie klaar is, geeft dit nog eens 1 miljoen mensen toegang tot schoon drinkwater.

Het Niger drinkwaterproject wil impact maken met:

  • Betere watervoorziening en toegang tot schoon drinkwater voor de inwoners van Niamey.
  • Bijdragen aan de volksgezondheid en economische kansen.
  • Milieuvriendelijkere waterzuiveringsinstallaties en duurzame watertechnieken.
  • Realiseren van Duurzame Ontwikkelingsdoelen SDG’s 6 (Schoon drinkwater en sanitair), 8 (Waardig werk en economische groei), 9  (Industrie, innovatie en infrastructuur) en 13 (Klimaatactie).
Lees meer over onze visie op impact

Meer weten over deze case? Neem contact op.

Coenraad Voorhuis Senior Investment Manager
Stuur e-mail

Gerelateerde cases